Obveščamo vse starše, da bo vpis otrok v prvi razred devetletne osnovne šole za šolsko leto 2023/2024 potekal na matični šoli Sostro. Vpis bo potekal v pisarnah pomočnice ravnateljice in svetovalne službe

  • v TOREK, 14. FEBRUARJA 2023, priimki otrok od A do L in
  • v SREDO, 15. FEBRUARJA 2023, priimki otrok od M do Ž

od 16:30 do 19. ure.
V primeru, da se vpisa na določen dan ne morete udeležiti, se za individualni vpis obrnite na kontakt (01) 527 25 14 oz.
katarina.birk@guest.arnes.si.
Vpis je obvezen za otroke, ki bodo v letu 2023 dopolnili starost 6 let (rojeni leta 2017).
Starši vpišejo otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.
V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu):

  • obvezno vpišete otroka na naši šoli – na izbrano šolo naslovite najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.
  • Enak postopek velja za starše, ki želite vpisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. Pri nas oddate pisno vlogo najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Šola, na katero so starši naslovili vlogo za prepis, je dolžna o tem odločati najkasneje v tridesetih dneh od dneva, ko je prejela vlogo.
Prosimo vas, da s seboj prinesete na vpogled otrokov rojstni list, pisalo in izpolnjene obrazce.
Veselimo se srečanja z vami.

Priloga: Dopis ( pdf)

Mojca Pajnič Kirn,
ravnateljica

 

Današnjih ogledov: 1
Skupno št. ogledov: 78

Dostopnost