Spletna učilnica Osnovne šole Sostro se nahaja na naslovu http://www.osnovnasolasostro.si/moodle/