Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

SPREMEMBA ODLOKA O IZJEMAH OD KARANTENE, 17. 1. 2022

Po novem Odloku o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku karantena ni več potrebna za zaposlene v vzgoji in izobraževanju in učence pod določenimi pogoji. Po rizičnem stiku z učencem/zaposlenim, učencem ni potrebno v karanteno ob pogoju:
 - sedemdnevnega presejalnega samotestiranje v šoli za učence oddelka, kjer je potrjen primer okužbe (dodatne teste učenci dobijo v lekarni)

Izjeme od karantene veljajo tudi pri presejalnem sedemdnevnem samotestiranju.

Izjeme za učence pri sedemdnevnem samotestiranju po visokorizičnem stiku:
 - preboleli in 2x cepljeni
 - od pozitivnega PCR minilo manj kot 45 dni
 - potrdilo o HAG testu, ki ni starejše od 24 ur od odvzema brisa

Več v prilogah:
- Sprememba odloka
 o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 in
 o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (17. 1. 2022, pdf)

- Posodobljena navodila NIJZ vzgojno-izobraževalnim zavodom (viz) in dijaškim domovom (dd) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-COV-2 v zavodu, 18. 1. 2022 (18. 1. 2022, pdf)

Katarina Birk
pomočnica ravnateljice