Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

UČBENIŠKI SKLAD ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin za šolsko leto 2020/2021 se nahajajo na naslednjih povezavah ( pdf):
CENTRALNA ŠOLA:
- 1. razred, 2. razred
- 3. razred, 4. razred, 5. razred
- 6. razred, 7. razred, 8. razred (popravek 7. 7. 2020), 9. razred

PODRUŽNIČNE ŠOLE:
- Besnica: 1. razred, 2. razred, 3. razred, 4. razred
- Janče: 1. razred, 2. razred, 3. razred, 4. razred
- Lipoglav: 1. razred, 2. razred, 3. razred, 4. razred
- Prežganje: 1. razred, 2. razred, 3. razred, 4. razred

Jadranka Pavčič
skrbnica učbeniškega sklada