Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

PRIDOBITEV STATUSA ŠPORTNIKA OZ. MLADEGA UMETNIKA

Obrazce in Pravilnik o pridobitvi statusa in prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom športnika oz. mladega umetnika najdete na šolski spletni strani pod zavihkom O šoli / Splošni podatki / Dokumenti in pravilniki:

- Vloga za dodelitev statusa mladega umetnika/umetnice učencu/učenki (ppt_small pdf)

- Vloga za dodelitev statusa športnika/športnice učencu/učenki (ppt_small pdf)
- Pravilnik o pridobitvi statusa in prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom športnika oziroma mladega umetnika (ppt_small pdf)
Vloge in ostalo pripadajočo dokumentacijo za pridobitev statusa športnika učenci oddajo Marku Šosteriču do vključno 30. 9. 2021.

Vloge in ostalo pripadajočo dokumentacijo za pridobitev statusa mladega umetnika učenci oddajo Vidi Kržič do vključno 30. 9. 2021.

Aktiv ŠPO
Aktiv UME