Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

PODROBNEJŠA NAVODILA O ŠOLSKEM KOLEDARJU ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

Spoštovani starši,

na podstrani šolskega koledarja si lahko preberete Podrobnejša navodila o šolskem koledarju za šolsko leto 2018/2019:

- 1. del (http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/
os/Koledar/Koledar_OS_prvi_del_18-19.pdf)
 

- 2. del (http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/
os/Koledar/Koledar_OS_drugi_del_2018-19.pdf)

Ingrid Boughaba
pomočnica ravnateljice