Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij

Na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada je bil 10. 6. 2019 objavljen Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020. Več informacij, vključno z razpisom in vlogo, dobite na spletni strani:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/
javni-razpis-za-dodelitev-zoisovih-stipendij-za-posamezno-
raven-izobrazevanja-za-solsko-oziroma-2/

Mojca Kastelic