DODATNI IN DOPOLNILNI POUK

š.l. 2020-21

RAZRED PREDMET UČITELJICA
7. r. MATEMATIKA Mitja Vatovec
7. r. SLOVENŠČINA Martina Golob
7. r. ANGLEŠČINA Maja Primožič
8. r. MATEMATIKA Urška Šetina
8. r. SLOVENŠČINA Martina Golob
8. r. ANGLEŠČINA Maja Primožič
8., 9. r. BIOLOGIJA Simona Hribar Kojc
8., 9. r. FIZIKA Urška Šetina
8., 9. r. KEMIJA Dominika Slokar De Lorenzi
9. r. MATEMATIKA Mitja Vatovec
9. r. ANGLEŠČINA Martina Lavrin Povše
9. r. SLOVENŠČINA Renata More