Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

novice

Šolsko tekmovanje v razvedrilni matematiki za učence od 6. do 9. razreda

Šolsko tekmovanje v razvedrilni matematiki za učence od 6. do 9. razreda, ki bi moralo potekati v sredo, 2. decembra 2020, je prestavljeno. Nov datum tekmovanja še ni določen.

Mitja Vatovec, vodja tekmovanja

NOVI URNIKI POUKA NA DALJAVO (od 16. 11. 2020)

Spoštovani starši in učenci,

kot ste bili že obveščeni, se bo pouk v prihodnjem tednu pričel izvajati po novem urniku.

Nov urnik je dostopen na tej povezavi () - zadnja sprememba 12. 11. 2020, 13.00

Katarina Birk
pomočnica ravnateljice

Potrdilo za potrebe delodajalca za primer višje sile zaradi obveznosti varstva

Spoštovani starši,

ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.

Na spodnji povezavi se nahaja potrdilo za potrebe delodajalca za primer višje sile zaradi obveznosti varstva.

Vodstvo šole

Priloga: Potrdilo za potrebe delodajalca za primer višje sile zaradi obveznosti varstva (  pdf)

Zagotavljanje toplega obroka za učence v času šolanja na daljavo

V času pouka šolanja na domu bomo za učence zagotavljali topel obrok v šoli, kjer ga bodo prevzeli učenci sami ali njihovi starši.

Učenca starši prijavijo tako, da izpolnijo spodnji obrazec:

Prijava na topel obrok v času šolanja na daljavo ( https://forms.gle/vHLQgNeD3Z68pmbp7 )

Objavljamo tudi sklep župana Mestne občine Ljubljana glede zagotavljanja kosil za upravičence v času izobraževanja na daljavo v času epidemioloških razmer ( pdf).

Mojca Pajnič Kirn
ravnateljica

INFORMACIJE O POTEKU POUKA NA DALJAVO

Spoštovani starši,

posredujemo vam nekaj informacij o poteku pouka na daljavo.

- Urnik pouka na daljavo je objavljen tukaj ( pdf):
 6. razred (6c - popravek 19.10. 2020)
 7. razred
 8. razred
 9. razred (9c - popravek 19.10. 2020)
 vsi razredi

- V primeru bolezni učenca starši obvestite razrednika po elektronski pošti. Razrednik bo v e- dnevniku zabeležil njegovo odsotnost od pouka.

- Pouk na daljavo bo potekal preko aplikacije MS Teams (https://teams.microsoft.com).

- Učitelj bo vsak ponedeljek v EKIPI PREDMETA v OBJAVAH učence seznanil s predvidenim planom pouka pri predmetu za cel teden.

- Del ur posameznega predmeta bo potekal v obliki videokonferenc, del ur pa v obliki zadolžitev, ki jih bo učenec opravil v skladu z navodili učitelja.

- Udeležba na videokonferencah je obvezna, ravno tako ostale naloge. V primeru, da se učenec videokonference ne udeleži, učitelj zabeleži odsotnost od pouka. V kolikor se učenec posameznega dne ni mogel udeležiti videokonference zaradi tehničnih težav, starši to sporočite razredniku po e-pošti.

Upamo, da bo delo na daljavo potekalo čim uspešnejše in se bodo učenci po počitnicah lahko vrnili v šolske klopi.

Barbara Ambrož
pomočnica ravnateljice