Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

INTERESNE DEJAVNOSTI

SPREMENJENA CENA ŠOLSKE MALICE

Spoštovani starši,

z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo dobili okrožnico, v kateri nas obveščajo, da se je cena malice za osnovne šole povišala in sedaj znaša 0,9 €. Nova cena začne veljati s 1. 9. 2021.
Ostale cene šolske prehrane ostajajo nespremenjene.

Tjaša Hitti
org. šolske prehrane

Priloga: okrožnica MIZŠ - Cene šolske malice v šolskem letu 2021/22 (  pdf)