Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

IZBIRNI PREDMETI

Spoštovani starši in učenci,

pred vami so opisi obveznih izbirnih predmetov, ki jih Osnovna šola Sostro lahko ponudi v šolskem letu 2020/2021. Učenci si izberejo dve uri ali tri ure izbirnih predmetov tedensko. Izbirni predmeti bodo potekali med 12.30 in 15.15.

Pri obveznih izbirnih predmetih imajo učenci naslednje možnosti:
a) učenec si izbere izbirne predmete v skupnem obsegu dveh ur tedensko. Izbere si lahko dva predmeta, ki se izvajata 1 uro tedensko ali en predmet, ki se izvaja 2 uri tedensko;

b) v soglasju s starši si učenec lahko izbere izbirne predmete v skupnem obsegu treh ur tedensko. Izbere si lahko tri predmete, ki se izvajajo 1 uro tedensko ali en predmet, ki se izvaja 2 uri tedensko in en predmet, ki se izvaja 1 uro tedensko.

c) učenec, ki obiskuje javno veljaven program glasbene šole, je lahko na predlog staršev izbirnih predmetov v celoti ali delno oproščen. Razredniku prinese vlogo za oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov.

Poleg obveznih izbirnih predmetov si učenec lahko izbere tudi neobvezni izbirni predmet nemščino, ki poteka dve uri tedensko.

V ponudbi je navedenih kar nekaj izbirnih predmetov. Izbirni predmet se bo izvajal, če bo prijavljenih dovolj učencev. Ko boste skupaj pregledovali opise predmetov in se odločali o izbiri, upoštevajte predvsem otrokove želje in interese. Vsi skupaj si želimo, da bi učenci predmete obiskovali z veseljem in v kar največji meri razvijali svoje sposobnosti in interese.

Opise izbirnih predmetov si lahko ogledate s klikom na posamezen predmet.

PONUDBA IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

  IZBIRNI PREDMET RAZRED ŠTEVILO UR TEDENSKO MENTOR / MENTORICA
1. Filmska vzgoja (pdf_small) 7. 1 Renata More
2. Filozofija za otroke - kritično mišljenje (pdf_small) 7., 8., 9. 1 Natalija Panič
3. Francoščina I (pdf_small) 7. 2 Jerneja Osredkar
4. Francoščina II (pdf_small) 8. 2 Jerneja Osredkar
5. Francoščina III (pdf_small) 9. 2 Jerneja Osredkar
6. Gledališki klub (pdf_small) 7., 8., 9. 1 Lucija Luknar Pev
7. Izbrani šport košarka (pdf_small) 9. 1 Učitelji športa
8. Izbrani šport nogomet (pdf_small) 9. 1 Učitelji športa
9. Izbrani šport odbojka (pdf_small) 9. 1 Učitelji športa
10. Kemija v okolju (pdf_small) 9 2 uri na 14 dni Dominika Slokar De Lorenzi
11. Likovno snovanje I (pdf_small) 7. 2 uri na 14 dni Lea Cebe Podržaj
12. Likovno snovanje II (pdf_small) 8. 2 uri na 14 dni Lea Cebe Podržaj
13. Likovno snovanje III (pdf_small) 9. 2 uri na 14 dni Lea Cebe Podržaj
14. Literarni klub (pdf_small) 7., 8., 9. 1 Katarina Leban Škoda
15. Logika I (pdf_small) 7., 8., 9. 1 Klavdija Kresnik
16. Matematična delavnica 7 (pdf_small) 7. 1 Učitelji matematike
17. Matematična delavnica 8 (pdf_small) 8. 1 Učitelji matematike
18. Matematična delavnica 9 (pdf_small) 9. 1 Učitelji matematike
19. Multimedija (pdf_small) 8. 1 Mitja Vatovec
Tone Vogler
20. Načini prehranjevanja (pdf_small) 9. 2 uri na 14 dni Špela Marolt
21. Nemščina I (pdf_small) 7. 2 Jadranka Pavčič
22. Nemščina II (pdf_small) 8. 2 Jadranka Pavčič
23. Obdelava gradiv - les (pdf_small) 7., 8. 2 uri na 14 dni Sara Arko
24. Obdelava gradiv - umetne snovi (pdf_small) 8., 9. 2 uri na 14 dni Jože Drab
25. Okoljska vzgoja I (pdf_small) 7. 2 uri na 14 dni Špela Marolt
26. Poskusi v kemiji (pdf_small) 8., 9. 2 uri na 14 dni Dominika Slokar De Lorenzi
27. Računalniška omrežja (pdf_small) 9. 1 Mitja Vatovec
Tone Vogler
28. Retorika (pdf_small) 9. 1 Renata More
29. Sodobna priprava hrane (pdf_small) 7., 8. 2 uri na 14 dni Špela Marolt
30. Sonce, Luna, Zemlja (pdf_small) 7., 8. 9. 1 Urška Šetina
31. Šahovske osnove (pdf_small) 7., 8. 1 Tomaž Božič Nosan
32. Šahovsko kombiniranje (pdf_small) 8., 9. 1 Tomaž Božič Nosan
33. Šolsko novinarstvo (pdf_small) 9. 1 Martina Golob
34. Španščina I (pdf_small) 7. 2 Lucija Luknar Pev
35. Šport za sprostitev (pdf_small) 7. 1 Učitelji športa
36. Šport za zdravje (pdf_small) 8. 1 Učitelji športa
37. Turistična vzgoja (pdf_small) 7., 8., 9. 1 Dominika Slokar De Lorenzi
38. Urejanje besedil (pdf_small) 7. 1 Mitja Vatovec
Tone Vogler
39. Verstva in etika (pdf_small) 7., 8. 9. 1 Urša Lužar
40. Vzgoja za medije: radio (pdf_small) 8. 1 Renata More
41. Vzgoja za medije: televizija (pdf_small) 9. 1 Renata More
42. Življenje človeka na Zemlji (pdf_small) 8. 1 Urša Lužar

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

  IZBIRNI PREDMET RAZRED ŠTEVILO UR TEDENSKO MENTOR / MENTORICA
1. Nemščina 4., 5., 6. razred 2 Jadranka Pavčič
2. Računalništvo 4., 5., 6. razred 1 Tone Vogler
3. Šport 4., 5., 6. razred 1 Učitelji športa
4. Tehnika 6. razred 2 uri na 14 dni Sara Arko