Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Nacionalno preverjanje znanja je obvezno za učence 6. in 9. razreda.

KOLEDAR AKTIVNOSTI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

3. september 2018 – objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda opravljali NPZ.
Tretji predmet je ANGLEŠČINA.

30. november 2018 – zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ

7. maj 2019 (torek) – slovenščina za 6. in 9. r.

9. maj 2019 (četrtek) – matematika za 6. in 9. r.

13. maj 2019 (ponedeljek) – angleščina za 6. r. in 9. r.

3. junij 2019 (ponedeljek) – seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu; uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

4. junij 2019 (torek) – uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

5. junij 2019 (sreda) – uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

6. junij 2019 (četrtek) – seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu; uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

7. junij 2019 (petek) – uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

10. junij 2019 (ponedeljek) – uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

14. junij 2019 (petek) – razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda

24. junij 2019 (ponedeljek) – razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda.

Ingrid Poniž, pomočnica ravnateljice