PLAN OCENJEVANJA ZNANJA

š.l. 2020-21

Razpored pisnih preizkusov znanja v
šolskem letu 2020-21 je razviden
v koledarju aktivnosti.