Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

novice

Šolsko tekmovanje v razvedrilni matematiki za učence od 6. do 9. razreda, ki bi moralo potekati v sredo, 2. decembra 2020, je prestavljeno. Nov datum tekmovanja še ni določen.

Mitja Vatovec, vodja tekmovanja

Spoštovani starši in učenci,

kot ste bili že obveščeni, se bo pouk v prihodnjem tednu pričel izvajati po novem urniku.

Nov urnik je dostopen na tej povezavi () - zadnja sprememba 12. 11. 2020, 13.00

Katarina Birk
pomočnica ravnateljice

Spoštovani starši,

ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.

Na spodnji povezavi se nahaja potrdilo za potrebe delodajalca za primer višje sile zaradi obveznosti varstva.

Vodstvo šole

Priloga: Potrdilo za potrebe delodajalca za primer višje sile zaradi obveznosti varstva (  pdf)

V času pouka šolanja na domu bomo za učence zagotavljali topel obrok v šoli, kjer ga bodo prevzeli učenci sami ali njihovi starši.

Učenca starši prijavijo tako, da izpolnijo spodnji obrazec:

Prijava na topel obrok v času šolanja na daljavo ( https://forms.gle/vHLQgNeD3Z68pmbp7 )

Objavljamo tudi sklep župana Mestne občine Ljubljana glede zagotavljanja kosil za upravičence v času izobraževanja na daljavo v času epidemioloških razmer ( pdf).

Mojca Pajnič Kirn
ravnateljica

Spoštovani starši,

posredujemo vam nekaj informacij o poteku pouka na daljavo.

- Urnik pouka na daljavo je objavljen tukaj ( pdf):
 6. razred (6c - popravek 19.10. 2020)
 7. razred
 8. razred
 9. razred (9c - popravek 19.10. 2020)
 vsi razredi

- V primeru bolezni učenca starši obvestite razrednika po elektronski pošti. Razrednik bo v e- dnevniku zabeležil njegovo odsotnost od pouka.

- Pouk na daljavo bo potekal preko aplikacije MS Teams (https://teams.microsoft.com).

- Učitelj bo vsak ponedeljek v EKIPI PREDMETA v OBJAVAH učence seznanil s predvidenim planom pouka pri predmetu za cel teden.

- Del ur posameznega predmeta bo potekal v obliki videokonferenc, del ur pa v obliki zadolžitev, ki jih bo učenec opravil v skladu z navodili učitelja.

- Udeležba na videokonferencah je obvezna, ravno tako ostale naloge. V primeru, da se učenec videokonference ne udeleži, učitelj zabeleži odsotnost od pouka. V kolikor se učenec posameznega dne ni mogel udeležiti videokonference zaradi tehničnih težav, starši to sporočite razredniku po e-pošti.

Upamo, da bo delo na daljavo potekalo čim uspešnejše in se bodo učenci po počitnicah lahko vrnili v šolske klopi.

Barbara Ambrož
pomočnica ravnateljice