Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

ŠOLSKI KOLEDAR

š.l. 2021-22

 

TRAJANJE OCENJEVALNIH OBDOBIJ:

I. OBDOBJE

 

od 1. septembra do 31. januarja

II. OBDOBJE

 

od 1. februarja do 24. junija oziroma
15. junija za 9. razred

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE, RAZREDNE IN POPRAVNE IZPITE:


9. RAZRED

od 16. junija do 29. junija
od 18. avgusta do 31. avgusta

OSTALI RAZREDI

od 27. junija do 8. julija
od 18. avgusta do 31. avgusta

ROKI Z OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE
IZOBRAŽUJEJO NA DOMU:

1. ROK   9. razred

od 3. maja do 15. junija

1. ROK   1.–8. razred

od 3. maja do 24. junija

2. ROK   1.–9. razred

od 18. avgusta do 31. avgusta

PROSTI DNEVI:

25. oktober – 1. november

JESENSKE POČITNICE

25. december – 2. januar

NOVOLETNE POČITNICE

7. februar

POUKA PROST DAN

8. februar

KULTURNI PRAZNIK

21. februar – 25. februar

ZIMSKE POČITNICE

18. april

VELIKONOČNI PONEDELJEK

27. april – 2. maj

PRVOMAJSKE POČITNICE

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA za 6. in 9. razred

Sreda, 4. maj 2022

SLOVENŠČINA (6. in 9. razred)

Petek, 6. maj 2022

MATEMATIKA (6. in 9. razred)

Torek, 10. maj 2022

TRETJI PREDMET (9. razred)

Torek, 10. maj 2022

ANGLEŠČINA (6. razred)

INFORMATIVNA DNEVA (NA SŠ): 11. in 12. februar 2022.

Število dni pouka v letu:

183 (9. razred), 190 (ostali razredi)