Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

ŠOLSKI KOLEDAR

š.l. 2018-19

PODROBNEJŠA NAVODILA O ŠOLSKEM KOLEDARJU ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019:

- 1. del (http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/
os/Koledar/Koledar_OS_prvi_del_18-19.pdf)
 

- 2. del (http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/
os/Koledar/Koledar_OS_drugi_del_2018-19.pdf)

TRAJANJE OCENJEVALNIH OBDOBIJ:

I. OBDOBJE

od 3. septembra do 31. januarja

II. OBDOBJE

od 1. februarja do 24. junija oziroma
14. junija za 9. razred


PREDMETNI, RAZREDNI IN POPRAVNI IZPITI:

9. RAZRED

od 17. junija do 1. julija
od 20. avgusta do 31. avgusta

OSTALI RAZREDI

od 26. junija do 9. julija
od 19. avgusta do 30. avgusta


DELOVNE SOBOTE: 29. 9. 2018, 2. 2. 2019, 11. 5. 2019

PROSTI DNEVI:

29. oktober – 2. november

JESENSKE POČITNICE

24. december – 2. januar

NOVOLETNE POČITNICE

8. februar

KULTURNI PRAZNIK

25. februar – 1. marec

ZIMSKE POČITNICE

22. april

VELIKONOČNI PONEDELJEK

27. april – 3. maj

PRVOMAJSKE POČITNICE


NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA za 6. in 9. razred

Torek, 7. maj 2019

SLOVENŠČINA (6. in 9. razred)

Četrtek, 9. maj 2019

MATEMATIKA (6. in 9. razred)

Ponedeljek, 13. maj 2019

TRETJI PREDMET (9. razred)

Ponedeljek, 13. maj 2019

ANGLEŠČINA (6. razred)


INFORMATIVNA DNEVA (NA SŠ): 15. in 16. februar 2019.


Število dni pouka v letu:

183 (9. razred), 189 (ostali razredi)