Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

UNESCO ASP-net

UNESCO ASP mreža je nastala kot Projektna mreža pridruženih šol (Associated Schools Project Network - ASPnet) leta 1953. Danes je to globalna mreža približno 9000 predšolskih, osnovnošolskih in srednješolskih izobraževalnih ustanov v 180 državah in jo običajno imenujemo kar Pridružene UNESCO šole.

UNESCO ASP mreža je bila ustanovljena tudi zato, da prispeva k uresničevanju UNESCO poslanstva, kot je opredeljeno v Ustavi UNESCO:
Prispevati k miru in varnosti s spodbujanjem sodelovanja med narodi v izobraževanju, znanosti in kulturi, in k uresničevanju splošnega spoštovanja pravičnosti, vladavine prava in temeljnih svoboščin za narode sveta, ne glede na rasno pripadnost, spol, jezik ali vero.

Pridružene šole so zavezane spodbujanju in uresničevanju UNESCO načel, kar izvajajo preko projektov, s katerimi skušajo otroke in mladino čim bolje pripraviti na izzive vedno bolj kompleksnega in medsebojno odvisnega sveta. Strategija in načrt dela ASP mreže (2004-2009) je kot ključne elemente poudarila 4 stebre učenja za 21. stoletje: vedeti, delati, biti in živeti skupaj, in spodbujanje kvalitetnega izobraževanja, kot je opredeljeno v Dakarskem okvirnem načrtu. ASP učenci in učitelji delajo skupaj v razredu in izven njega za razvoj inovativnih učnih pristopov, metod in gradiv.

(Uvod – Pravila delovanja ASP mreže)

Osnovna šola Sostro je v projekt UNESCO ASP mrežo vključena že od leta 2006. V letu 2013 pa smo bili tudi uradno sprejeti v UNESCO ASP mrežo šol ter si pridobili nacionalni status.

Unesco ASP-net plan za šolsko leto 2019/2020:

Obeležili bomo svetovne in mednarodne dni priznane strani Unesca.

21. september Mednarodni dan miru
1. – 5. oktober Teden otroka
5. oktober Svetovni dan učiteljev
10. november Svetovni dan znanosti za mir in razvoj
1. december Svetovni dan boja proti AIDS-u
10. december Dan človekovih pravic
27. januar Mednarodni dan spomina na holokavst
21. februar Mednarodni dan maternih jezikov
8. marec Mednarodni dan žena
21. marec Svetovni dan poezije
22. marec Svetovni dan voda
27. marec Svetovni dan gledališča
23. april Svetovni dan knjige in avtorskih pravic
21. maj Svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj
25. maj Dan Afrike

Udeležili se bomo Unesco ASP-net projektov:
- Unesco vrtički
- Unescov ASP tek mladih
- Menjaj branje in sanje
- Branje moje sanje
- Moder stol
- Z odra na oder

Koordinatorici: Katja Kovačič in Rahela Vrečko