Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

KNJIŽNIČNI RED

ČLANSTVO

Ob vpisu na našo šolo postanete vsi učenci člani naše knjižnice. Vsi dobite izkaznico, s katero si izposojate knjige

ČAS ODPRTOSTI

Knjižnica je za izposojo knjižničnega gradiva odprta vsak dan od 7.30 do 8.00 in od 11.00 do 14.30.

IZPOSOJA

- Izposojene knjige imate lahko doma 14 dni. Če jih v tem času ne preberete, jih lahko podaljšate za največ 14 dni. Knjig za domače branje ne morete podaljšati.
- Za branje si lahko izposodite največ tri knjige, za referate in ostalo samostojno delo pa tudi več knjig.
- Na dom si ne morete izposoditi leksikonov, enciklopedij, atlasov, slovarjev, revij, videokaset, CD-jev in še nekaterih drugih knjig iz priročne knjižnice.
- Ko si s pomočjo knjižničarke ali sami izberete želeno gradivo, ga daste knjižničarki, da ga vpiše in ga ne odnašate brez njenega dovoljenja. S seboj morate imeti izkaznico.
- Če z vračanjem knjig zamujate, si ne morete izposoditi novih.
- Posojanje izposojenega gradiva drugim ni dovoljeno.
- Konec šolskega leta morate vrniti v knjižnico vse izposojeno gradivo.

ODNOS DO GRADIVA IN OPREME

Pazite na knjižnično gradivo, ravno tako na ostalo opremo knjižnice, kajti tako bo vaša knjižnica lepša in bogatejša. Gradivo bo imelo ob lepem ravnanju daljšo življenjsko dobo in lepši izgled.

NADOMESTILO ZA POŠKODOVANO IN IZGUBLJENO GRADIVO

Poškodovano ali izgubljeno gradivo moraš nadomestiti z enako novo knjižnično enoto, če je še dosegljiva na tržišču.
Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti z enako enoto, nadomestiš z drugim, vsebinsko enakovrednim gradivom.

OBNAŠANJE V KNJIŽNICI

Knjižnica je namenjena branju, učenju, pouku, iskanju informacij po različnih virih, prebiranju revij, reševanju knjižnih ugank, izdelovanju plakatov, pisanju referatov in drugih pisnih nalog, zato poskrbimo, da s svojim obnašanjem ne motimo drugih pri njihovem delu.
V knjižnici zato ni dovoljeno:
- vpiti, preklinjati, tekati, se skrivati ali se kako drugače neprimerno vesti;
- prepisovati nalogo;
- uporabljati mobilni telefon;
- prinašati hrano in pijačo;
- hoditi v čevljih.

Če z neprimernim obnašanjem motite druge, morate za tisti dan zapustiti knjižnico.

UPORABA RAČUNALNIKA

Učenci lahko uporabljate računalnik za iskanje gradiva po računalniškem katalogu šolske knjižnice, pisanje in oblikovanje besedil ter za iskanje informacij prek interneta.
Pri uporabi računalnika imajo prednost učenci, ki potrebujejo informacije za šolsko delo
Računalnik lahko hkrati uporabljata največ dva učenca.
Uporaba računalnika je omejena na 15 minut. Kadar je računalnik prost, ga lahko uporabljate tudi dalj časa.
Prepovedana je uporaba IRC-a, igric, obiskovanje spornih strani na internetu, vnašanje osebnih podatkov (ime, priimek, številke kreditnih kartic), nakupovanje.
Pri računalniku ni dovoljeno:
- brisanje nameščenih programov,
- nameščanje programov,
- uničevanje kateregakoli dela pripadajoče opreme.