Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

PREDSTAVNIKI

Člane šolskega sklada je imenoval Svet Šole. Sestavlja ga sedem članov (štirje predstavniki staršev in trije predstavniki šole).

PREDSTAVNIKI STARŠEV  
Belič Sandra, matična šola članica
Bašelj Barbara, matična šola namestnica predsednika
Vene Miran, matična šola predsednik
Trtnik Helena, matična šola član
PREDSTAVNIKI ŠOLE  
Skrbinšek Vid, učitelj član
Grünfeld Staša, računovodja članica
Legan Landeker Lidija, učiteljica članica