Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

PREDSTAVNIKI

Člane šolskega sklada je imenoval Svet Šole. Sestavlja ga sedem članov (štirje predstavniki staršev in trije predstavniki šole).

PREDSTAVNIKI STARŠEV  
Novljan Boža, PŠ Lipoglav članica
Krivic Lucija, matična šola namestnica predsednika
Vene Miran, matična šola predsednik
Cankar Peter, matična šola član
PREDSTAVNIKI ŠOLE  
Miklavčič Andreja, učiteljica članica
Grünfeld Staša, računovodja članica
Legan Landeker Lidija, učiteljica članica