Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

ANKETA O ŠOL. PREHRANI

Učenci od 3. do 9. razreda so spomladi 2017 izpolnili anonimno anketo, iz katere sem želela ugotoviti stopnjo zadovoljstva s šolsko prehrano ter jih hkrati prosila, naj predlagajo morebitne spremembe. Rezultati analize so predstavljeni po triadah:

  • 1. triada - učenci 3. razreda
  • 2. triada - učenci od 4. do 6. razreda in
  • 3. triada - učenci od 7. do 9. razreda.

( pdf)  Rezultati ankete na voljo tukaj.

 Tjaša Hitti