Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

ANKETA O ŠOL. PREHRANI

Učenci od 1. do 9. razreda so spomladi 2021 izpolnjevali anonimno spletno anketo, iz katere sem želela ugotoviti stopnjo zadovoljstva s šolsko prehrano ter jih hkrati prosila, naj predlagajo morebitne spremembe.

( pdf)  Rezultati ankete na voljo tukaj.

 Tjaša Hitti
org. šol. prehrane