Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE

Obrazce in Pravilnik o pridobitvi statusa in prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom športnika oz. mladega umetnika najdete na šolski spletni strani pod zavihkom O šoli / Splošni podatki / Dokumenti in pravilniki:

- Vloga za dodelitev statusa mladega umetnika/umetnice učencu/učenki (ppt_small pdf)

- Vloga za dodelitev statusa športnika/športnice učencu/učenki (ppt_small pdf)
- Pravilnik o pridobitvi statusa in prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom športnika oziroma mladega umetnika (ppt_small pdf)
Vloge in ostalo pripadajočo dokumentacijo za pridobitev statusa športnika oz. mladega umetnika učenci oddajte razrednikom do vključno 30. 9. 2019.

Aktiv ŠPO
Aktiv UME