Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

OBRAZCI, VLOGE, DOKUMENTI

KAZALO:

OBRAZCI, VLOGEPRAVILNIKI, POJASNILA, NAČRTI,... | PUBLIKACIJE, LETNI DELOVNI NAČRTI

OBRAZCI, VLOGE (nazaj)

 
pdf_small Vloga za dodelitev statusa mladega umetnika/umetnice učencu/učenki 1. 9. 2021
pdf_small Vloga za dodelitev statusa športnika/športnice učencu/učenki 2. 9. 2021

ppt_small Obrazec učenca za prijavo na šolsko prehrano

13. 7. 2021

PRAVILNIKI, POJASNILA, NAČRTI,... (nazaj)

 
pdf_small Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike 29. 11. 2019
pdf_small Pravila o varovanju osebnih podatkov v Osnovni šoli Sostro 1. 6 .2018
pdf_small Pravilnik o pridobitvi statusa in prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom športnika oziroma mladega umetnika 2. 9. 2021

ppt_small Pojasnila o novem zakonu o šolski prehrani

31. 5. 2010

ppt_small Vzgojni načrt

16. 11. 2015

ppt_small Pravila šolskega reda in hišni red  

27. 9. 2018 

ppt_small Analiza dela na področju vzgojnega načrta

10. 2. 2009

PUBLIKACIJE, LETNI DELOVNI NAČRTI (nazaj)

DATUM
OBJAVE

ppt_small Letni delovni načrt za šolsko leto 2021-22

15. 10 . 2021

ppt_small Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2020-21

15. 10. 2021

ppt_small Publikacija za šolsko leto 2021-22

6. 9. 2021

ppt_small Letni delovni načrt za šolsko leto 2020-21

6. 10. 2020

ppt_small Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2019-20

6. 10. 2020

ppt_small Publikacija za šolsko leto 2020-21

30. 8. 2020

ppt_small Letni delovni načrt za šolsko leto 2019-20

30. 9. 2019

ppt_small Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2018-19
27. 10. 2018

ppt_small Publikacija za šolsko leto 2019-20

02. 9. 2019

ppt_small Letni delovni načrt za šolsko leto 2018-19
27. 10. 2018

ppt_small Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2017-18
P
riloga 5:
ppt_small Analiza rezultatov NPZ angleščina 2018
ppt_small Analiza rezultatov NPZ matematika 2018
ppt_small Analiza rezultatov NPZ slovenščina 2018

27. 10. 2018

ppt_small Publikacija za šolsko leto 2018-19

29. 8. 2018

ppt_small Letni delovni načrt za šolsko leto 2017-18 3. 10. 2017

ppt_small Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2016-17

3. 10. 2017

ppt_small Publikacija za šolsko leto 2017-18

30. 8. 2017

ppt_small Letni delovni načrt za šolsko leto 2016-17 29. 9. 2016

ppt_small Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2015-16

29. 9. 2016

ppt_small Publikacija za šolsko leto 2016-17

31. 8. 2016

ppt_small Letni delovni načrt za šolsko leto 2015-16

28. 9. 2015

ppt_small Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2014-15

28. 9. 2015

ppt_small Publikacija za šolsko leto 2015-16

31. 8. 2015

ppt_smallLetno poročilo za leto 2014 - poslovno poročilo (osnutek)

16. 2. 2015

ppt_smallLetni delovni načrt za šolsko leto 2014-2015

15. 10. 2014

ppt_smallPoročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2013-14

15. 10. 2014

ppt_small Publikacija za šolsko leto 2014-15

22. 9. 2014

ppt_smallLetno poročilo za leto 2013

28. 2. 2014

ppt_small Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014

2. 10. 2013

ppt_small Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2012/13

15. 10. 2013

ppt_small Publikacija za šolsko leto 2013-14

 3. 9. 2013

ppt_small Letno poročila za leto 2012

20. 2. 2013

ppt_small Letni delovni načrt za šolsko leto 2012/2013

1. 10. 2012

ppt_small Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2011/12

1. 10. 2012

ppt_small Publikacija za šolsko leto 2012-13

1. 9. 2012

ppt_small Letno poročilo OŠ Sostro za leto 2011

19. 3. 2012

ppt_small Letni delovni načrt za šolsko leto 2011/2012

30. 9. 2011

ppt_small Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2010/2011

30. 9. 2011

ppt_small Publikacija za šolsko leto 2011-12

30. 8. 2011

ppt_small Letno poročilo OŠ Sostro za leto 2010

10. 3. 2011

ppt_small Letni delovni načrt za šolsko leto 2010-11

6. 10. 2010

ppt_small Poročilo o realizaciji letnega del. načrta za š. l. 2009-10

6.10.2010

ppt_small Publikacija za šolsko leto 2010-11

10. 9. 2010