Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

NAGOVOR RAVNATELJICE

Spoštovani starši,

posredujemo vam nekaj informacij o poteku pouka na daljavo.

- Urnik pouka na daljavo je objavljen tukaj ( pdf):
 6. razred (6c - popravek 19.10. 2020)
 7. razred
 8. razred
 9. razred (9c - popravek 19.10. 2020)
 vsi razredi

- V primeru bolezni učenca starši obvestite razrednika po elektronski pošti. Razrednik bo v e- dnevniku zabeležil njegovo odsotnost od pouka.

- Pouk na daljavo bo potekal preko aplikacije MS Teams (https://teams.microsoft.com).

- Učitelj bo vsak ponedeljek v EKIPI PREDMETA v OBJAVAH učence seznanil s predvidenim planom pouka pri predmetu za cel teden.

- Del ur posameznega predmeta bo potekal v obliki videokonferenc, del ur pa v obliki zadolžitev, ki jih bo učenec opravil v skladu z navodili učitelja.

- Udeležba na videokonferencah je obvezna, ravno tako ostale naloge. V primeru, da se učenec videokonference ne udeleži, učitelj zabeleži odsotnost od pouka. V kolikor se učenec posameznega dne ni mogel udeležiti videokonference zaradi tehničnih težav, starši to sporočite razredniku po e-pošti.

Upamo, da bo delo na daljavo potekalo čim uspešnejše in se bodo učenci po počitnicah lahko vrnili v šolske klopi.

Barbara Ambrož
pomočnica ravnateljice