Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

PREDMETNA STOPNJA

IME IN PRIIMEK RAZRED POUČUJE GOVORILNE URE
(za starše)
GOVORILNE URE
(za učence)
Maja Primožič
☎ 01 527 25 2
6. a TJA 5. a, 6. a, 7. b;
učne skupine 6. razred,
8. razred, 9. razred
Četrtek,
10.00–10.45
Četrtek,
13.40–14.25
Andreja Miklavčič
☎ 01 527 25 2
6. b TJA 4. c, 6. b, 7. a;
učne skupine 5. razred,
8. razred, 9. razred
Ponedeljek,
8.50–9.35
Torek,
12.30–13.15
Katarina Leban Škoda
aktiv slovenskega jezika
☎ 01 527 25 19
6. c SLJ 6. c, 7. a; učne skupine 6. razred, 8. razred,
9. razred;
Sreda,
8.50–9.35
Četrtek / petek,
12.30–13.15
Tomaž Božič Nosan
☎ 01 527 25 26
7. a GEO 6. a, 6. b, 6. c, 7. a; ZGO 7. a, 7. c, 8. a, 8. c,
9. a, 9. b, 9. c;
izbirni predmeti
Sreda,
10.00–10.45
Sreda,
13.40–14.25
Urška Šetina
☎ 01 527 25 22
7. b MAT 7. b; učni skupini
8. razred, 9. razred;
FIZ 8. a, 8. b, 8. c,
9. a, 9. b, 9. c;
Ponedeljek,
10.00–10.45
Sreda,
12.30–13.15
Dominika Mesojedec
aktiv naravoslovja
koordinator 2. in 3. triade
☎ 01 527 25 16
7. c KEM 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b, 9. c; GOS 6. a;
NAR 7. c; izbirni predmeti
Sreda,
8.50–9.35
Torek,
14.30–15.15
Mitja Vatovec
aktiv MAT-FIZ-TIT
☎ 01 527 25 25
8. a MAT 6. c, 7. c;
učni skupini 8. razred,
9. razred; izbirni predmet
Petek,
10.00–10.45
Torek,
13.40–14.25
Urša Lužar
aktiv zgodovina-geografija
☎ 01 527 25 26
8. b GEO 7. b, 7. c, 8. a, 8. b,
8. c, 9. a, 9. b, 9. c; ZGO
6. a, 6. b, 6. c, 7. b, 8. b
Ponedeljek,
10.50–11.35
Sreda,
12.30–13.15
Nina Penko
☎ 01 527 25 23
8. c ŠPO 5. b, 6. a, 6. b, 7. a,
7. b, 8. a, 8. c, 9. a, 9. b,
9. c; izbirni predmeti
Sreda,
10.50–11.35
Petek,
12.30–13.15
Renata More
☎ 01 527 25 19
9. a SLJ 6. a, 7. b; učni skupini 8. razred, 9. razred;
izbirni predmeti
Petek,
8.50–9.35
Torek,
13.40–14.25
Marko Šosterič
☎ 01 527 25 23
9. b ŠPO 5. a, 6. b, 6. c, 7. a,
7. c, 8. a, 8. b, 9. b;
izbirni predmeti
Sreda,
8.50–9.35
Sreda,
12.30–13.15
Jerneja Osredkar
aktiv tujih jezikov
☎ 01 527 25 26
9. c TJA 4. a, 4. b, 5. c, 7. c; učne skupine 6, razred,
7. razred, 9. razred;
izbirni predmet
Petek,
10.00–10.45
Četrtek,
13.40–14.25
Martina Golob
☎ 01 527 25 19
  SLJ 6. b, 7. c; učni skupini
8. razred, 9. razred
Ponedeljek,
12.30–13.15
Četrtek / petek,
12.30–13.15
Petra Aškerc
☎ 01 527 25 19
  SLJ učne skupine
6. razred, 7. razred,
8. razred, 9. razred
Torek,
10.50–11.35
Četrtek / petek,
12.30–13.15
Klavdija Kresnik
☎ 01 527 25 22
  MAT 7. a, učne skupine 6. razred, 7. razred, 8. razred, 9. razred Petek,
10.00–10.45
Četrtek ,
13.15–14.00
Ilija Ilić
☎ 01 527 25 25
  MAT 6. a, 6. b; učne skupine 6. razred,7. razred,
8. razred, 9. razred;
izbirni predmet
Petek,
11.40–12.25
Sreda,
13.40 – 14. 25
Barbara Ambrož
☎ 01 527 25 29
  TJA učna skupina 8. razred Ponedeljek,
11.40–12.25
Torek,
12.30–13.15
Martina Lavrin Povše
☎ 01 527 25 17
  TJA 5. b, 6. c; učne skupine 5. razred,
7. razred, 8. razred, 9. razred; izbirni predmet
Ponedeljek,
8.50–9.35
Torek,
13.40–14.25
Simona Hribar Kojc
☎ 01 527 25 20
  NAR 6. b, 6. c, 7. b;
BIO 8. a, 8. c, 9. a,
9. b, 9. c; izbirni predmet
Četrtek,
8.50–9.35
Petek,
13.40–14.25
Špela Marolt
☎ 01 527 25 20
  NAR 6. a, 7. a; BIO 8. b;
GOS 5. a, 5. b, 5. c, 6. b, 6. c; izbirni predmeti
Četrtek,
10.50–11.35
Četrtek,
14.30–15.15
Natalija Panič
☎ 01 527 25 27
  DKE 7. a, 7. b, 7. c,
8. a, 8. b, 8. c
Ponedeljek
10.50–11.35
Ponedeljek,
12.30–13.15
Lea Cebe Podržaj
aktiv umetnosti
☎ 01 527 25 21
  TIT 6. c; LUM 6. a, 6. b,
6. c, 7. a, 7. b, 7. c, 8. a,
8. b, 8. c, 9. a, 9. b, 9. c;
izbirni predmeti
Petek,
10.00–10.45
Sreda,
13.40–14.25
Jože Drab
☎ 01 527 25 21
  TIT 6. a, 6. b, 7. a, 7. b,
7. c, 8. a, 8. b, 8. c;
izbirni predmet
Torek,
11.40–12.25
Torek,
12.30–13.25
Lilijana Stepic
☎ 01 527 25 24
  GUM 5. a, 6. a, 6. b, 6. c,
7. a, 7. b, 7. c, 8. a, 8. b,
8. c, 9. a, 9. b, 9. c; mladinski pevski zbor
Ponedeljek,
10.50–11.35
Sreda,
13.40–14.25
Miha Košnik
aktiv športa
☎ 01 527 25 23
  ŠPO 6. a, 6. c, 7. b, 7. c,
8. b, 8. c, 9. a, 9. c;
izbirni predmeti
Petek,
10.00–10.45
Petek,
13.40–14.25
Jadranka Pavčič
☎ 01 527 25 26
  Izbirni predmeti,
knjižničarka
Sreda,
11.40–12.25
Sreda,
14.30–15.15
Tone Vogler
☎ 01 527 25 17
  Izbirni predmeti, računalnikar Torek,
14.30–15.15
Sreda,
12.30–13.15