Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

NEVARNA MESTA V OKOLICI

Pregled nevarnih mest v okolici šole in predlogi za rešitve:

Nevarno mesto Zakaj Predlog rešitve
Križišče Dobrunjska c. – C. II. grupe odredov Zelo nepregledno, velika hitrost avtomobilov, ni prehodov za pešce Semafor ali krožišče
Križišče Litijska c. –
C. II. grupe odredov
Ni pločnikov, ni prehodov za pešce, velika hitrost, nepreglednost. Krožišče, pločniki
Križišče Litijska c. –
C. 13. julija
Ni pločnikov, ni prehodov za pešce, velika hitrost, nepreglednost. Semafor
Litijska cesta Ni pločnikov, velika hitrost prometa, mestoma zelo ozka. Od vzhodne ljubljanske obvoznice do Sostra in naprej proti Pečarju in Besnici: pločnik, kolesarska steza
Križišče
Litijska c. – Sostrska c.
Ni pločnikov, ni prehodov za pešce, velika hitrost vozil. Krožišče ali semafor, pločniki
Sostrska cesta
(od Znamenška do Zavoglja)
Ni pločnikov, zelo ozka in mestoma nepregledna cesta. Grbine, pločnik
Križišče Dobrunjska c. – C. na Urh Nepregledno iz smeri Urh, velika hitrost, ni pločnikov. Grbine in semafor (utripajoča luč)
C. II. grupe odredov Preozka cesta za gost tovorni promet kolesarska steza po celi dolžini
Križišče Sostrska c. – C. II. grupe odredov Nepreglednost, velika hitrost. Semafor
C. 13. julija
(ovinek v Žabji vasi)
Nepregledni ovinek,
ni pločnika, velika hitrost.
Pločnik, grbine
Cesta v Češnjico Ozka, mestoma nepregledna strma cesta, brez pločnika. Pločnik
Križišče C.13. julija – Gobarska pot Nepregledno, velika hitrost brez pločnika. Grbine in semafor (utripajoča luč)
Križišče v Podmolniku Zelo nepregledno, brez pločnika. Semafor, pločnik
Križišče Sadinja vas - Cesta v Karlovce Zelo prometno, velika hitrost prometa, nepreglednost Semafor
Križišče v Podlipoglavu Zelo prometno, velika hitrost prometa, nepreglednost, ni pločnikov Semafor, pločnik in kolesarska steza do Sostra
Točke od 1-10 so podane tudi na sliki.

nevarnepoti Ljubljana, 1. 9. 2020

 

Prometni koordinator
Jože Drab