Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

Vozni redi

Vozni red kombijev

š.l. 2018-19

Vozni redi šolskih kombijev v šol. letu 2018-19 - v PDF formatu (pdf_small pdf, zadnja sprememba 6. 9. 2018) so dostopni tukaj . 

VOZNI REDI KOMBIJEV V ŠOLSKEM LETU 2018-19:

KOMBI 1 - Voznik: Lojze Okorn 040 333 366

URA SMER
  PREVOZI V ŠOLO
6.50 Javor–OŠ Sostro
7.00 Šentpavel–OŠ Sostro
7.10 Mazovčeva pot, Sostro kapelica, Pot na Most–OŠ Sostro
7.20 Aličeva ulica–OŠ Sostro
7.30 Pot v Podgorje–OŠ Sostro
7.40 Sostrska cesta, Gasilski dom Sostro–OŠ Sostro
7.50 Zavoglje, Gasilski dom–OŠ Sostro
  PREVOZI IZ ŠOLE
13.30 OŠ Sostro–Šentpavel
13.45 OŠ Sostro–Brezje, V Karlovce, Šentpavel
14.15 OŠ Sostro–V Karlovce
14.30* Pot v Podgorje, Aličeva ulica, Litijska cesta, …
15.20* OŠ Sostro– Pot v Podgorje, Aličeva, Pot v Zavoglje, Litijska cesta, Brezje, Šentpavel

KOMBI 2 - Voznik: Samo Ahčin 040 280 000 (vodja)

URA SMER
  PREVOZI V ŠOLO
7.10 Javor–OŠ Sostro
7.35 V Karlovce–OŠ Sostro
7.45 Vidergarjeva ulica–OŠ Sostro
7.45 Mercator, Litijska cesta (sode številke)–OŠ Sostro

KOMBI 3 - Voznik: Edo Urh 041 720 740 

URA SMER
  PREVOZI V ŠOLO
7.10 Šentpavel (pri cerkvi)–OŠ Sostro
7.25 V Karlovce–OŠ Sostro
7.35 V Karlovce–OŠ Sostro
7.45 Litijska cesta (proti Pečarju)–OŠ Sostro

KOMBI 4 - Voznik: Anton Vrečar 041 381 060

URA SMER
  PREVOZI V ŠOLO
6.50 Zagradišče–OŠ Sostro
7.10 Češnjica–OŠ Sostro
7.25 Češnjica–OŠ Sostro
7.35 V Češnjico–OŠ Sostro
7.43 Litijska cesta (lihe številke)–OŠ Sostro
7.52 Litijska cesta (sode številke)–OŠ Sostro
  PREVOZI IZ ŠOLE
13.05 OŠ Sostro–Zagradišče, Češnjica
13.30 OŠ Sostro–Zagradišče, Češnjica
13.45 OŠ Sostro–Javor
14.20 OŠ Sostro–Češnjica
14.30* OŠ Sostro– Zagradišče, Češnjica, Javor
15.20* OŠ Sostro–Zagradišče, Češnjica, Javor

KOMBI 5 - Voznik: Alojz Selan 040 548 431

URA SMER
  PREVOZI V ŠOLO
7.00 Pance (pri Šemetu)–avtobus postaja Pance
7.25 Brezje
7.40 V Karlovce–OŠ Sostro
7.45 Cesta 13. julija–OŠ Sostro
  PREVOZI DOMOV
13.30 OŠ Sostro–Litijska cesta, Mercator, Vidergarjeva
13.40 OŠ Sostro–Litijska cesta, Mercator, Vidergarjeva
14.15 OŠ Sostro–V Karlovce
14.30* OŠ Sostro– V Karlovce, Šentpavel, Brezje, (samo 6.–9. r.)

KOMBI 6 - Voznik: Franc Žagar 051 411 246

URA SMER
  PREVOZI V ŠOLO
6.50 Završje–OŠ Sostro
7.05 Završje, Gobarska pot–OŠ Sostro
7.15 Gobarska pot–OŠ Sostro
7.25 Križišče Završje (Podmolniška c.), Mareška–OŠ Sostro
7.35 Podmolniška cesta–OŠ Sostro
7.45 Cesta 13. julija–OŠ Sostro
7.50 Cesta 13. julija–OŠ Sostro
  PREVOZI IZ ŠOLE
13.05 OŠ Sostro–Podmolnik, Završje
13.20 OŠ Sostro–Pot v Podgorje, Aličeva, Pot v Zavoglje
13.30 OŠ Sostro– Podmolnik
13.40 OŠ Sostro– Pot v Podgorje, Aličeva, Pot v Zavoglje
13.50 OŠ Sostro–Podmolnik, Završje
14.30 OŠ Sostro–Podmolnik
14.40 OŠ Sostro–Podmolnik
14.50 OŠ Sostro–Litijska cesta, Vidergarjeva ul., Cesta na Urh
15.10 OŠ Sostro–Podmolnik
15.20* OŠ Sostro–Podmolnik, Završje

KOMBI 7 - Voznik: Franci Židan 040 898 311

URA SMER
  PREVOZI V ŠOLO
6.30 Dolgo Brdo
6.45 Mali Vrh pri Prežganju, PŠ Prežganje, Zgornja Besnica
7.15 Ravno Brdo–PŠ Besnica–OŠ Sostro
7.50 Cesta 13. julija, Litijska cesta–OŠ Sostro
  PREVOZI DOMOV
13.35 OŠ Sostro– Litijska cesta (proti Pečarju)–PŠ Besnica–Ravno Brdo, Mali Vrh pri Pečarju
14.40* OŠ Sostro–Besnica, Prežganje, Volavlje, Gabrje,Vnajnarje, Dolgo Brdo in ostali bližnji kraji
15.30* OŠ Sostro–Vnajnarje, Gabrje pri Jančah, Mali Vrh pri Prežganju, (predhodno obveščanje voznika)

KOMBI 8 - Voznik: Marjan Vrečar 031 772 739

URA SMER
  PREVOZI V ŠOLO
06.45 Gabrje–Vnajnarje–PŠ Besnica (avtobus za Sostro)
  PREVOZI DOMOV
14.05 Besnica–Vnajnarje–Gabrje pri Jančah, Dolgo Brdo (avtobus+kombi)

*Prevoz je namenjen učencem 7., 8., 9. razreda, ki končajo z izbirnimi predmeti.