Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

Vpis v srednje šole

Dragi devetošolci,

z veliko hitrostjo se bliža dan, ko se boste morali odločiti o svoji nadaljnji poklicni oziroma izobraževalni poti. Da bo vaša izbira kar najbolj ustrezna, iščite čim več informacij. Pogovarjajte se o pozitivnih in negativnih vidikih posameznih poklicev, o dobrih in slabih straneh posameznih šol, brskajte po spletu, sprašujte znance, sorodnike, prijatelje, oglasite se v šolski svetovalni službi. Razmišljajte o svojih interesih, o svojih učnih navadah, ocenah, spretnostih, sposobnostih, osebnostnih lastnostih, motivaciji in ciljih. Naj bo vaša odločitev premišljena in res povsem vaša. To pa ne pomeni, da ne upoštevate nasvetov drugih. Tudi mnenje staršev, učiteljev in prijateljev je namreč pomembno, saj so to ljudje, ki vas dobro poznajo. Naj bo njihovo mnenje le en delček velikega mozaika, iz katerega boste na koncu sami oblikovali svojo lastno odločitev. Predvsem pa, vsak dan se trudite uresničiti vsaj delček svojih sanj.

Spoštovani starši,

kako svetovati otroku, da bo zanj najbolje? Kateri so tisti poklici, ki bodo mladostniku zagotovili zaposlitev in finančno varnost? Tega v današnjem času ne moremo zagotovo napovedati. Spremljamo lahko statistike o trgu dela, ki pa se zelo hitro spreminjajo. Danes iskan poklic jutri morda postane povsem nepotreben. Izobrazba kar naenkrat ni več tako zelo pomembna. Vse bolj je aktualno fleksibilno delo, kar pomeni, da je na trgu dela potrebna podjetniška miselnost in iznajdljivost, učenje iz izkušenj in sposobnost soočanja z izzivi. Kako torej pomagati svojemu mladostniku, da bo sprejel odločitev, ki bo zanj najboljša? Pogovarjajte se z njim o različnih poklicih, nudite mu pomoč pri iskanju informacij, podprite ga pri raziskovanju njegovih interesov in močnih področij, pogovarjajte se o njegovi motivaciji, in ko boste prepričani, da je zbral dovolj tako pozitivnih kot negativnih informacij, zaupajte v njegovo lastno presojo ter ga podpirajte na njegovi nadaljnji poti.

Teja Štefančič, mag. psih.,
svetovalna delavka

 

1 Razpis za vpis za 2019/20

Razpis ( pdf_smallpdf, 21. 1. 2019)
Vsebina prilog (pdf_small pdf, 21. 1. 2019)
Merila za izbiro (pdf_small pdf, 22. 1. 2018)
Roditeljski sestanek 9. razredi (pdf_small pptx, 4. 2. 2019)

Več informacij na spletni strani:

http://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

2 Rokovnik za vpis v SŠ

Rokovnik za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/21 (pdf_small pdf, 14. 10. 2019)

3 Izobraževalna shema v Sloveniji

Srednješolsko izobraževanje (pdf_smallpdf)

http://www.youtube.com/watch?v=MZClVR73jP8&list=PL8D485B70B1E3BB4B&feature=mh_lolz

4 Seznam srednjih šol

http://www.dijaski.net/srednje-sole/seznam-srednjih-sol.html#R7

5 Opisi poklicev

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev

6 Kam in kako

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/kam_in_kako

Vpis v višje in visoko šolstvo

http://mizs.arhiv-spletisc.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_
in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/visjesolsko_strokovno_izobrazevanje
/vpis_v_visje_strokovne_sole/

http://portal.evs.gov.si/

Trg dela

Mladi na trgu dela (pdf_small pptx, 4. 2. 2019)

9 Omejitev vpisa

Srednje šole, ki bodo omejile vpis v 1. letnik za š. l. 2019/2020  (ppt_smallpdf, 20. 5. 2019)
Spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka za š.l. 2019/20  (ppt_smallpdf, 21. 6. 2019)
Spodnje meje 2. kroga izbirnega postopka za š.l. 2019/20  (ppt_smallpdf, 28. 6. 2019)

10 Izračun točk za vpis

Tabela za izračun točk (xls_small xls)

11 Štipendije

http://www.sklad-kadri.si
Štipendije (pdf_smallpdf, 2. 2. 2019)
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/
stipendije/

12 Več informacij

http://www.mojaizbira.si

Dijaški svet (ppt_smallpdf), https://www.dijaskisvet.si/

 

13 Možnosti nadaljevanja šolanja po srednjem poklicnem, srednjem strokovnem in gimnazijskem izobraževanju

Zaposlitev ali nadaljnji študij? 2013 (pdf_small pdf)