Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

Vpis v srednje šole

š.l. 2021-22

Dragi devetošolci in spoštovani starši!

V letošnjem letu je pred vami pomembna odločitev, ko se boste devetošolci odločali o nadaljnji poklicni oz. izobraževalni poti po končani osnovni šoli. Da bo vaša izbira čim bolj ustrezala vam, vas spodbujam, da iščete čim več informacij. Pogovarjajte se z zaposlenimi o pozitivnih in negativnih vidikih posameznih poklicev, o dobrih in slabih straneh posameznih srednjih šol, brskajte po spletu, sprašujte znance, sorodnike, prijatelje, oglasite se v svetovalni službi. Razmišljajte o svojih interesih, o svojih učnih navadah, ocenah, spretnostih, sposobnostih, osebnostnih lastnostih, motivaciji in ciljih. Naj bo vaša odločitev premišljena.

Starši, pogovarjate se s svojimi devetošolci o različnih poklicih, nudite jim pomoč pri iskanju informacij, podprite jih pri raziskovanju njihovih interesov in močnih področij, pogovarjate se o njihovi motivaciji in ko boste prepričani, da so zbrali dovolj tako pozitivnih kot negativnih informacij, zaupajte v njihovo lastno presojo ter jih podpirajte na njihovi nadaljnji poti.

Sprotne informacije o dogajanju in aktivnostih bodo učencem tekom celotnega leta posredovane pri urah pouka, razrednih urah, v skupini na Teamsih, na oglasni deski šole, šolski spletni strani ter v pisni obliki. Izpolnili bodo tudi vprašalnik Kam in kako in namere o svojem vpisu.

Cilj šole naj bo pripraviti mlade, da se bodo lahko izobraževali vse življenje. Robert Hutch

Pojdimo pogumno skupaj na pot izbire!

Šolska svetovalna služba, Lucija Brecelj

 

 Razpis za vpis - še neposodobljeno

Razpis ( pdf_smallpdf, 20. 1. 2021)
Podrobnejši podatki o razpisu (pdf_small pdf, 20. 1. 2021)
Roditeljski sestanek za starše devetošolcev (pdf_small pptx, 10. 2. 2021)

Več informacij na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:
http://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo

 Informativni dnevi

Iz Ministrstva so poslali excel tabelo srednjih šol z njihovimi spletnimi stranmi ter informacijami glede izvedbe informativnih dni. Ponudba za osrednjeslovensko regijo se začne v vrstici 67, pod zaporedno številko 36.

Informacije o informativnih dnevih (27. 1. 2021 xlsx)

Omejitev vpisa

Seznam srednjih šol, ki bodo omejile vpis v 1. letnik za šolsko leto 2020/2021 (pdf_smallpdf)
Spodnje meje izbirnih postopkov - zbirka (21. 10. 2021, xlsx)

 Rokovnik za vpis v SŠ

Rokovnik za vpis v srednje šole za šolsko leto 2022/23 (pdf_smallpdf, 15. 10. 2021)

Srednješolski vpisnik (spletna verzija) -
 opisi srednjih šol in njihovih programov:
https://issuu.com/srednjesolskivpisnik/docs/srednjesolski_vpisnik_2022

 Izračun točk za vpis

Tabela za izračun točk (xls_small xls)

 Izobraževalna shema v Sloveniji

Shema (pdf_smallpdf)
Opis srednješolskega izobraževanja (pdf_smallpdf)

 Štipendije

http://www.sklad-kadri.si
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/
trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/

Opisi poklicev

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev

Kam in kako

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/kam_in_kako

10 Publikacija Srednješolski vpisnik 2021

Publikacija Srednješolski vpisnik 2021 ( pdf_smallpdf, 25. 1. 2021)

11 Več informacij

http://www.mojaizbira.si

Poklicni barometer - predvideno razmerje med ponudbo in povpraševanjem po posameznih poklicih v naslednjem letu