Skoči na glavno vsebino
PRIDOBITEV STATUSA ŠPORTNIKA OZ. MLADEGA UMETNIKA

PRIDOBITEV STATUSA ŠPORTNIKA OZ. MLADEGA UMETNIKA

Obrazce za pridobitvi statusa in prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom športnika oz. mladega umetnika najdete na šolski spletni strani pod zavihkom O šoli / Obrazci | Vloge | Dokumenti:

Vloga za dodelitev statusa mladega umetnika/umetnice učencu/učenki ( pdf)
Vloga za dodelitev statusa športnika/športnice učencu/učenki ( pdf)

Pravilnik o pridobitvi statusa in prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom športnika oz. mladega umetnikaPravilnik o pridobitvi statusa in prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom športnika oz. mladega umetnika ( pdf)

Vloge in ostalo pripadajočo dokumentacijo za pridobitev statusa mladega umetnika učenci oddajo učiteljici Manci Bratkič do vključno 30. 9. 2023.
Vloge in ostalo pripadajočo dokumentacijo za pridobitev statusa športnika učenci oddajo učitelju Marku Šosteriču do vključno 30. 9. 2023.

Aktiv ŠPO
Aktiv UME

SPREMEMBA CENE ŠOLSKE MALICE

V sredo, 12. 7. 2023 je bil v Uradnem listu RS, št. 76/23 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B). Minister za izobraževanje je določil novo ceno šolske dopoldanske malice, ki od 1. 9. 2023 znaša 1,10 €. Več o novostih lahko preberete tukaj.

Tjaša Hitti
organizator šolske prehrane

Dostopnost