Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

ŠOLSKI PREŠERNOV NATEČAJ 2021/2022

Smeh je igra dveh:
enega, ki se smeji,
in drugega, ki smeh lovi.
Peter Svetina

Drage učenke, dragi učenci!

Vabimo vas
k literarnemu in likovnemu ustvarjanju
za šolsko Prešernovo nagrado.

Natečaj je namenjen
učenkam in učencem od 4. do 9. razreda,
ki lahko svojo ustvarjalnost izrazijo na

  literarnem ( pdf) ali likovnem ( pdf) podočju.

Svoje literarne in likovne izdelke opremite s svojimi podatki (ime, priimek, razred) in jih oddajte najkasneje do 28. 1. 2022 v škatlo v Prešernovem kotu v šolski knjižnici.

Tema 4. šolskega Prešernovega natečaja:

OD NASMEHA DO PREŠERNEGA SMEHA

Kriteriji za sodelovanje na natečaju so dostopni na šolski spletni strani:
- literarno ( pdf) področje 
likovno ( pdf) področje

Nagrajence bomo razglasili in nagradili ob kulturnem prazniku.

Veselimo se vaših izdelkov.

vodja natečaja Katarina Leban Škoda