Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

UČBENIŠKI SKLAD ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin za šolsko leto 2021/2022 se nahajajo na naslednjih povezavah ( pdf):
CENTRALNA ŠOLA:
- 1. razred, 2. razred
- 3. razred, 4. razred, 5. razred
- 6. razred, 7. razred (spr. 9. 6. 2021), 8. razred (spr. 9. 6. 2021), 9. razred (spr. 9. 6. 2021)

PODRUŽNIČNE ŠOLE:
- Besnica: 1. razred, 2. razred, 3. razred, 4. razred
- Janče: 1. razred, 2. razred, 3. razred, 4. razred
- Lipoglav: 1. razred, 2. razred, 3. razred, 4. razred
- Prežganje: 1. razred, 2. razred, 3. razred, 4. razred

POVEZAVE DO ZALOŽB:

ACRON TRGOVINA
- OŠ SOSTRO
- https://drive.google.com/drive/folders/14fJvMlxqhcG7p4Yzh6Dv2krnO
_AucTY5?usp=sharing

- PŠ BESNICA - https://drive.google.com/drive/folders/1yKAuc1El1As-KtZS6bUHpM8YWkv8otLR?usp=sharing
- PŠ LIPOGLAV - https://drive.google.com/drive/folders/13KnvcJ-_AR3hJ3tAei9qTWrZANJTrQ5H?usp=sharing
- PŠ PREŽGANJE - https://drive.google.com/drive/folders/1VoHJvdUUWADHBaGI30oG5UY
Nqxk4_cli?usp=sharing

DZS
- OŠ SOSTRO
  4. razred - https://www.dzs.si/prednarocila/5086124/33567
  5. razred - https://www.dzs.si/prednarocila/5086124/33568
  6. razred - https://www.dzs.si/prednarocila/5086124/33569
  7. razred - https://www.dzs.si/prednarocila/5086124/33570
  8. razred - https://www.dzs.si/prednarocila/5086124/33571
  9. razred - https://www.dzs.si/prednarocila/5086124/33572
- PŠ BESNICA - https://www.dzs.si/prednarocila/5086124-001/33573
- PŠ JANČE - https://www.dzs.si/prednarocila/5086124-002/33574
- PŠ LIPOGLAV - https://www.dzs.si/prednarocila/5086124-004/33575
- PŠ PREŽGANJE - https://www.dzs.si/prednarocila/5086124-005/33576

KOPIJA NOVA
- OŠ SOSTRO - SS_1261_00_10_Osnovna_sola_Sostro.pdf ( )
- PŠ BESNICA - SS_1261_00_21_Osnovna_sola_Sostro_podruznica_BESNICA.pdf ( )
- PŠ JANČESS_1261_00_20_Osnovna_sola_Sostro_podruznica_JANCE.pdf ( )
- PŠ LIPOGLAV - SS_1261_00_23_Osnovna_sola_Sostro_podruznica_LIPOGLAV.pdf ( )
- PŠ PREŽGANJE - SS_1261_00_22_Osnovna_sola_Sostro_podruznica_PREZGANJE.pdf ( )

MLADINSKA KNJIGA
- OŠ SOSTRO - http://bit.ly/OŠSostro
- PŠ BESNICA - http://bit.ly/OŠ_Sostro_Besnica
- PŠ JANČE - http://bit.ly/OŠ_Sostro_Lipoglav
- PŠ LIPOGLAV - http://bit.ly/OŠ_Sostro_Lipoglav
- PŠ PREŽGANJE - http://bit.ly/OŠ_Sostro_Prežganje

 

Jadranka Pavčič
skrbnica učbeniškega sklada