Zapisnik 3. sestanka Sveta staršev v š. l. 2017-18 in osnutek zapisnika 1. sestanka Sveta staršev v š. l. 2018-19

Na podstrani Sveta staršev sta objavljena:

Osnutek zapisnika 1. sestanka Sveta staršev v šol. letu 2018-19 (pdf_small pdf)
- Zapisnik 3. sestanka Sveta staršev v šol. letu 2017-18
pdf_small pdf)

Mojca Pajnič Kirn
ravnateljica