Zapisnik 1. sestanka Sveta staršev in osnutek zapisnika 2. sestanka Sveta staršev v š. l. 2018-19

Na podstrani Sveta staršev sta objavljena:

- Zapisnik 1. sestanka Sveta staršev v šol. letu 2018-19 pdf_small pdf)

Osnutek zapisnika 2. sestanka Sveta staršev v šol. letu 2018-19 (pdf_small pdf)


Mojca Pajnič Kirn
ravnateljica