Nacionalno preverjanje znanja – NPZ

Nacionalno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu se v šolskem letu 2020/2021 izvede po obstoječem koledarju.

Več informacij najdete v:

 - informacijah za učence in starše ( pdf)

 - koledarju nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2020/2021 (datumi, ki jih ne smete spregledati) ( pdf)

Katarina Birk