Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

Ločevanje odpadkov na predmetni stopnji OŠ Sostro

_

slike v galeriji dejavnosti

V matičnih učilnicah predmetne stopnje bomo z učenci v juniju in septembru pobarvali smetnjake v učilnicah v rumeno (embalaža) in rjavo (biološki odpadki). Za star papir bodo modre škatle v vsaki učilnici, mešane odpadke pa se bo odlagalo v koške na hodniku.

Razpravljali bomo tudi o pravilnem ločevanju odpadkov, o preudarni porabi plastike in pomenu varovanja okolja.

Zapisala: Urša Lužar