Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

Predmetna stopnja

š.l. 2019-20

SEZNAM INTERESNIH DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

KULTURNO UMETNIŠKO PODROČJE, PREDMETNO PODROČJE 6.–9. razred

IZVAJAJO UČITELJI(-CE) -
BREZPLAČNE DEJAVNOSTI
 
DEJAVNOST MENTOR/ICA
ASTRONOMSKI KROŽEK 7.–9. razred Urška Šetina
ČEBELARSKI KROŽEK, 6.–9. razred Dominika Slokar De Lorenzi
DRAMSKI KROŽEK, 6.–9. razred Slađana Đorđević in
Mina Pogačar
FRANCOŠČINA, 6. razred Jerneja Osredkar
GEOGRAFSKI KROŽEK 7.–9. razred Urša Lužar
GLASBENI KROŽEK 6.–9. razred Lilijana Stepic
JAZ IN TI TER ODNOSI MED NAMI 7.–9. razred Natalija Panič
JEZIKAMO V GOZDU, 6.–9. razred Martina Lavrin Povše
KEMIJA V OKOLJU 6.–9. razred Dominika Slokar De Lorenzi
LOGIKA 6.–9. razred Klavdija Kresnik
MEDIJSKI KROŽEK 7.–9. razred Martina Golob
MLADINSKI PEVSKI ZBOR 6.–9. r. Lilijana Stepic
MLADI VODNI AGENTI, 6.–9. razred Simona Hribar Kojc, Dominika Slokar De Lorenzi
NARAVOSLOVNE EKSPERIMENTALNICE 8., 9. razred Simona Hribar Kojc
PROMETNI KROŽEK 6.–9. razred Jože Drab
PUSTOVANJE 2020 Katarina Leban Škoda
RADIO 8. razred Renata More

SLADKORNA BOLEZEN 8., 9. razred

Špela Marolt
SOS KLUB, 6.–9. razred Andreja Miklavčič
ŠOLSKO OZVOČENJE 7., 8. razred Tone Vogler
ŠPANŠČINA 6.–9. razred Lucija Luknar Pev

UPI 6.–9. razred
Simona Hribar Kojc, Dominika Slokar De Lorenzi
USTVARJALNA DELAVNICA 6.–9. r. Lea Cebe Podržaj
VESELA ŠOLA 6.–9. razred Lucija Luknar Pev
VEZENJE samo 1. polletje
(Plačilo 7 EUR za material) 6., 7. razred

Ingrid Poniž
ZABAVNA FIZIKA 6., 7. razred Urška Šetina
ZELENO PERO 6.–9. razred Simona Hribar Kojc, Dominika Slokar De Lorenzi,
Renata More
ZLATA KUHALNICA, 7., 8. razred Dominika Slokar De Lorenzi
ZGODOVINSKI KROŽEK 8., 9. razred Tomaž Božič Nosan
ZUNANJI IZVAJALCI –
PLAČLJIVE DEJAVNOSTI
 
IGRANJE INŠTRUMENTOV 1.–9. razred Glasbena šola Bučar

ŠPORTNO PODROČJE 6.–9. razred

IZVAJAJO UČITELJI(-CE) -
BREZPLAČNE DEJAVNOSTI
 
DEJAVNOST MENTOR/ICA
ORIENTACIJA 6.–9. razred Jože Drab
GORNIŠKI KROŽEK
6.–9. razred
Jože Drab
IGRE Z ŽOGO IN ODBOJKA - DEKLICE 6., 7. razred ŠD Tabor
IGRE Z LOPARJI 6.–9. razred NTK Kajuh Slovan
ZUNANJI IZVAJALCI –
PLAČLJIVE DEJAVNOSTI
 
DEJAVNOST MENTOR(ICA)
BADMINTONSKA PRIPRAVNICA
(plačilo 15 EUR mesečno)
Badminton klub Ljubljana
KOŠARKA 6.–9. razred ŠD OKŠ Ljubljana
RITMIČNA GIMNASTIKA,
(33 EUR mesečno)
ŠD AS
ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL
(25 EUR mesečno)
Plesna šola Bolero
KARATE
začetna skupina
(35 EUR mesečno)
Karate klub Forum
KARATE
nadaljevalna skupina
(35 EUR mesečno)
Karate klub Forum