Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

IZBIRNI PREDMETI

š.l. 2017-18

V 1. razredu bomo na podružničnih šolah in matični šoli izvajali angleščino.

Na podružničnih šolah bomo v 4. razredu izvajali računalništvo.

Na matični šoli bomo v 4. in 5. razredu izvajali nemščino, računalništvo in šport, v 6. razredu pa poleg teh tudi tehniko.

PREDMET UR/TEDEN UČITELJ-ICA
FRANCOŠČINA I 2 Martina Lavrin Povše
FRANCOŠČINA II 2 Martina Lavrin Povše
FRANCOŠČINA III 2 Martina Lavrin Povše
NEMŠČINA I 2 Jadranka Pavčič
NEMŠČINA II 2 Jadranka Pavčič
NEMŠČINA III 2 Jadranka Pavčič
LIKOVNO SNOVANJE I 1 Lea Cebe Podržaj
ŠOLSKO NOVINARSTVO 1 Martina Golob
VZGOJA ZA MEDIJE - RADIO 1 Renata More
TURISTIČNA VZGOJA 1 Dominika Mesojedec
OBDELAVA GRADIV - LES 1 Denisa Kuduzović
OKOLJSKA VZGOJA II 1 Simona Hribar Kojc
POSKUSI V KEMIJI 1 Dominika Mesojedec
MULTIMEDIJA 1 Tone Vogler
UREJANJE BESEDIL 1 Tone Vogler
SODOBNA PRIPRAVA HRANE 1 Tina Pucihar Balant
ŠAHOVSKE OSNOVE 1 Tomaž Božič Nosan
ŠAHOVSKO KOMBINIRANJE 1 Tomaž Božič Nosan
SONCE, LUNA IN ZEMLJA 1 Urška Šetina
ŠPORT ZA ZDRAVJE 1 Nina Penko, Marko Šosterič, Miha Košnik
ŠPORT ZA SPROSTITEV 1 Nina Penko, Marko Šosterič, Miha Košnik