Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

IZBIRNI PREDMETI

 Spoštovani starši in učenci!

Pred vami so opisi obveznih izbirnih predmetov, ki jih Osnovna šola Sostro lahko ponudi v šolskem letu 2019/2020. Učenci si izberejo dve uri ali tri ure izbirnih predmetov tedensko.

Pri obveznih izbirnih predmetih imajo učenci naslednje možnosti:

a) učenec si izbere izbirne predmete v skupnem obsegu dveh ur tedensko. Izbere si lahko dva predmeta, ki se izvajata 1 uro tedensko ali en predmet, ki se izvaja 2 uri tedensko;

b) v soglasju s starši si učenec lahko izbere izbirne predmete v skupnem obsegu treh ur tedensko. Izbere si lahko tri predmete, ki se izvajajo 1 uro tedensko ali en predmet, ki se izvaja 2 uri tedensko in en predmet, ki se izvaja 1 uro tedensko.

c) učenec, ki obiskuje javno veljaven program glasbene šole, je lahko na predlog staršev izbirnih predmetov v celoti ali delno oproščen. Razredniku prinese vlogo za oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov.

Poleg obveznih izbirnih predmetov si učenec lahko izbere tudi neobvezni izbirni predmet nemščino, ki poteka dve uri tedensko.

V ponudbi je navedenih kar nekaj izbirnih predmetov. Izbirni predmet se bo izvajal, če bo prijavljenih dovolj učencev. Ko boste skupaj pregledovali opise predmetov in se odločali o izbiri, upoštevajte predvsem otrokove želje in interese. Vsi skupaj si želimo, da bi učenci predmete obiskovali z veseljem in v kar največji meri razvijali svoje sposobnosti in interese.

Opise izbirnih predmetov si lahko ogledate s klikom na posamezen predmet

  IZBIRNI PREDMET RAZRED ŠTEVILO UR TEDENSKO MENTOR / MENTORICA
1. Državljanska kultura (pdf_small) 9. 1 Natalija Panič
2. Francoščina I (pdf_small) 7. 2 Jerneja Osredkar
3. Francoščina II (pdf_small) 8. 2 Jerneja Osredkar
4. Francoščina III (pdf_small) 9. 2 Martina Lavrin Povše
5. Izbrani šport košarka (pdf_small) 9. 1 Učitelji športa
6. Izbrani šport nogomet (pdf_small) 9. 1 Učitelji športa
7. Izbrani šport odbojka (pdf_small) 9. 1 Učitelji športa
8. Kemija v okolju (pdf_small) 9 2 uri na 14 dni Dominika Mesojedec
9. Likovno snovanje I (pdf_small) 7. 2 uri na 14 dni Lea Cebe Podržaj
10. Likovno snovanje II (pdf_small) 8. 2 uri na 14 dni Lea Cebe Podržaj
11. Likovno snovanje III (pdf_small) 9. 2 uri na 14 dni Lea Cebe Podržaj
12. Literarni klub (pdf_small) 7., 8., 9. 1 Katarina Leban Škoda
13. Multimedija (pdf_small) 8. 1 Tone Vogler
14. Načini prehranjevanja (pdf_small) 9. 2 uri na 14 dni Špela Marolt
15. Nemščina I (pdf_small) 7. 2 Jadranka Pavčič
16. Nemščina II (pdf_small) 8. 2 Jadranka Pavčič
17. Nemščina III (pdf_small) 9. 2 Jadranka Pavčič
18. Obdelava gradiv - les (pdf_small) 7., 8. 2 uri na 14 dni Ilija Ilić
19. Obdelava gradiv - umetne snovi (pdf_small) 8., 9. 2 uri na 14 dni Jože Drab
20. Okoljska vzgoja I (pdf_small) 7., 8. 2 uri na 14 dni Špela Marolt
21. Okoljska vzgoja II (pdf_small) 8., 9. 2 uri na 14 dni Špela Marolt
22. Poskusi v kemiji (pdf_small) 8., 9. 2 uri na 14 dni Dominika Mesojedec
23. Računalniška omrežja (pdf_small) 9. 1 Tone Vogler
24. Retorika (pdf_small) 9. 1 Renata More
25. Sodobna priprava hrane (pdf_small) 7., 8. 2 uri na 14 dni Špela Marolt
26. Šahovske osnove (pdf_small) 7., 8. 1 Tomaž Božič Nosan
27. Šahovsko kombiniranje (pdf_small) 8., 9. 1 Tomaž Božič Nosan
28. Šolsko novinarstvo (pdf_small) 9. 1 Martina Golob
29. Šport za sprostitev (pdf_small) 7. 1 Učitelji športa
30. Šport za zdravje (pdf_small) 8. 1 Učitelji športa
31. Turistična vzgoja (pdf_small) 7., 8., 9. 1 Dominika Mesojedec
32. Urejanje besedil (pdf_small) 7. 1 Tone Vogler
33. Verstva in etika (pdf_small) 7., 8. 9. 1 Urša Lužar
34. Vzgoja za medije: filmska vzgoja (pdf_small) 7. 1 Renata More
35. Vzgoja za medije: tisk (pdf_small) 7. 1 Katarina Leban Škoda
36. Vzgoja za medije: radio (pdf_small) 8. 1 Renata More
37. Vzgoja za medije: televizija (pdf_small) 9. 1 Renata More
38. Zvezde in vesolje (pdf_small) 7., 8. 9. 1 Urška Šetina
39. Življenje človeka na Zemlji (pdf_small) 8. 1 Urša Lužar