Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

IZBIRNI PREDMETI

š.l. 2018-19

V 1. razredu bomo na podružničnih šolah in matični šoli izvajali angleščino. Na podružničnih šolah bomo v 4. razredu izvajali računalništvo. Na matični šoli bomo v 4. in 5. razredu izvajali nemščino, računalništvo in šport, v 6. razredu pa poleg teh predmetov tudi tehniko.

Obvezni izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu:

PREDMET UR/TEDEN UČITELJ-ICA
FRANCOŠČINA I 2 Jerneja Osredkar
FRANCOŠČINA II 2 Martina Lavrin Povše
NEMŠČINA II 2 Jadranka Pavčič
NEMŠČINA III 2 Jadranka Pavčič
LIKOVNO SNOVANJE I 1 Lea Cebe Podržaj
LIKOVNO SNOVANJE II 1 Lea Cebe Podržaj
RETORIKA 1 Renata More
VZGOJA ZA MEDIJE - RADIO 1 Renata More
TURISTIČNA VZGOJA 1 Dominika Mesojedec
OBDELAVA GRADIV – UMETNE SNOVI 1 Jože Drab
OKOLJSKA VZGOJA I 1 Simona Hribar Kojc
POSKUSI V KEMIJI 1 Dominika Mesojedec
SODOBNA PRIPRAVA HRANE 1 Špela Marolt
NAČINI PREHRANJEVANJA 1 Špela Marolt
ŠAHOVSKE OSNOVE 1 Tomaž Božič Nosan
ŠAHOVSKO KOMBINIRANJE 1 Tomaž Božič Nosan
IZBRANI ŠPORT 1 Nina Penko,
Miha Košnik
ŠPORT ZA ZDRAVJE 1 Nina Penko, Marko Šosterič,
Miha Košnik
ŠPORT ZA SPROSTITEV 1 Marko Šosterič,
Miha Košnik