IZBIRNI PREDMETI

š.l. 2019-20

PREDMET UR/TEDEN UČITELJ-ICA
FRANCOŠČINA I 2 Jerneja Osredkar
FRANCOŠČINA II 2 Jerneja Osredkar
NEMŠČINA I 2 Jadranka Pavčič
LIKOVNO SNOVANJE I 1 Lea Cebe Podržaj
LIKOVNO SNOVANJE II 1 Lea Cebe Podržaj
LITERARNI KLUB 1 Katarina Leban Škoda
ŠOLSKO NOVINARSTVO 1 Martina Golob
RETORIKA 1 Renata More
VZGOJA ZA MEDIJE - RADIO 1 Renata More
VZGOJA ZA MEDIJE - TELEVIZIJA 1 Renata More
FILMSKA VZGOJA 1 Renata More
MULTIMEDIJA 1 Tone Vogler
OBDELAVA GRADIV - LES 1 Sara Arko
OBDELAVA GRADIV - UMETNE SNOVI 1 Jože Drab
POSKUSI V KEMIJI 1 Dominika Slokar De Lorenzi
SODOBNA PRIPRAVA HRANE 1 Dominika Slokar De Lorenzi
ŠAHOVSKE OSNOVE 1 Tomaž Božič Nosan
ŠAHOVSKO KOMBINIRANJE 1 Tomaž Božič Nosan
ZVEZDE IN VESOLJE 1 Urška Šetina
ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI 1 Urša Lužar
IZBRANI ŠPORT 1 Miha Košnik, Nina Penko
ŠPORT ZA ZDRAVJE 1 Miha Košnik, Nina Penko, Marko Šosterič
ŠPORT ZA SPROSTITEV 1 Miha Košnik, Nina Penko, Marko Šosterič