Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

KRITERIJI OCENJEVANJA

Kriteriji ocenjevanja znanja
šol. leto 2019-20

Dokumenti so v PDF (pdf_small) zapisu (Foxit, Adobe).
Kriteriji za šol. leto 1920-21 so v pripravi.

RAZREDNA STOPNJA

- 1. razred
- 2. razred
- 3. razred
- 4. razred
- 5. razred

PREDMETNA STOPNJA

- Angleščina
- Biologija

- Domovinska in državljanska kultura in etika
- Fizika
- Geografija
- Glasbena umetnost
- Gospodinjstvo
- Kemija
- Likovna umetnost
- Matematika
- Naravoslovje
- Slovenščina
- Šport
- Tehnika in tehnologija
- Zgodovina

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

- Filmska vzgoja
- Francoščina I
- Francoščina II
- Izbrani šport
- Likovno snovanje I
- Likovno snovanje II
- Literarni klub
- Multimedija
- Nemščina I
- Obdelava gradiv - les
- Obdelava gradiv - umetne snovi
- Poskusi v kemiji
- Retorika
- Sodobna priprava hrane
- Šahovske osnove
- Šahovsko kombiniranje
- Šolsko novinarstvo
- Šport za sprostitev
- Šport za zdravje

- Vzgoja za medije - radio
- Vzgoja za medije - televizija
- Zvezde in vesolje
- Življenje človeka na Zemlji

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

- Angleščina
- Nemščina
- Računalništvo
- Šport
- Tehnika