Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Nacionalno preverjanje znanja 2021/22

Nacionalno preverjanje znanja opravljajo učenci 6. in 9. razreda in je za vse učence obvezno. Učenci 6. razreda opravljajo nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in angleščine. Učenci 9. razreda opravljajo nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta. Tretji predmet minister določi in objavi v mesecu septembru. Dosežek nacionalnega preverjanja znanja je dodatna informacija o znanju učencev. Dosežek ne vpliva na oceno posameznih predmetov v 9. razredu in na zaključevanje osnovne šole.

Nacionalno preverjanje znanja, NPZ 2021/2022 - Informacije za starše ( pdf)