Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Nacionalno preverjanje znanja 2019/20

Temeljni smisel nacionalnega preverjanja znanja je, da vsi skupaj – učenci in učenke, starši, učitelji in šola, pa tudi država – preverimo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev in standardov, določenih z učnimi načrti ter kakšna je kakovost poučevanja in učenja. Tako lahko pravočasno odkrijemo morebitne pomanjkljivosti in jih sproti odpravimo, hkrati pa lahko odkrijemo, kje smo posebno dobri ter kaj bi kazalo podpirati in razvijati tudi v prihodnje.

Nacionalno preverjanje znanja ob koncu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja se izvaja ob koncu 6. razreda. Z njim se preverja znanje iz slovenščine, matematike in iz angleščine. Nacionalno preverjanje znanja ob koncu 6. razreda je obvezno. Dosežki ob koncu 6. razreda pokažejo predvsem močna področja učencev in učenk, pa tudi področja, katerim bi bilo potrebno med osnovnošolskim izobraževanjem posvetiti več pozornosti. Dosežki so za starše in učence informativne narave, šoli pa v pomoč pri individualizaciji pouka in pri drugih oblikah pouka v manjših učnih skupinah.

Preverjanje ob koncu tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja se izvaja ob koncu 9. razreda. Tu se preverja znanje iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi minister za šolstvo. Preverjanje ob koncu 9. razreda je obvezno za vse učence.

Šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.

Več informacij na spletnih straneh Državnega izpitnega centra:
https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

Izvedba NPZ je določena s šolskim koledarjem. Za šolsko leto 2019/20 je koledar naslednji:
- torek, 5. 5. 2020: SLOVENŠČINA – 6. in 9. razred
- četrtek, 7. 5. 2020: MATEMATIKA – 6. in 9. razred
- ponedeljek, 11. 5. 2019: ANGLEŠČINA – 6. razred, ŠPORT – 9. razred

Informacije za učence in starše (RIC):
https://www.ric.si/mma/Info%20slo%2019/2019082714311451/

Ingrid Poniž, pomočnica ravnateljice