Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

ŠOLSKI KOLEDAR

š.l. 2020-21

TRAJANJE OCENJEVALNIH OBDOBIJ:

I. OBDOBJE

od 1. septembra do 29. januarja

II. OBDOBJE

od 1. februarja do 24. junija oziroma
15. junija za 9. razred

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE, RAZREDNE IN POPRAVNE IZPITE:

9. RAZRED

od 16. junija do 30. junija
od 18. avgusta do 31. avgusta

OSTALI RAZREDI

od 28. junija do 9. julija
od 18. avgusta do 31. avgusta

ROKI Z OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE
IZOBRAŽUJEJO NA DOMU:

1. ROK   9. razred

od 3. maja do 15. junija

1. ROK   1.–8. razred

od 3. maja do 24. junija

2. ROK   1.–9. razred

od 18. avgusta do 31. avgusta

PROSTI DNEVI:

26. oktober – 1. november

JESENSKE POČITNICE

25. december – 2. januar

NOVOLETNE POČITNICE

8. februar

KULTURNI PRAZNIK

22. februar – 26. februar

ZIMSKE POČITNICE

5. april

VELIKONOČNI PONEDELJEK

26. april

POUKA PROST DAN

27. april – 2. maj

PRVOMAJSKE POČITNICE

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA za 6. in 9. razred

Torek, 4. maj 2021

SLOVENŠČINA (6. in 9. razred)

Četrtek, 6. maj 2021

MATEMATIKA (6. in 9. razred)

Ponedeljek, 10. maj 2021

TRETJI PREDMET (9. razred)

Ponedeljek, 10. maj 2021

ANGLEŠČINA (6. razred)

INFORMATIVNA DNEVA (NA SŠ): 12. in 13. februar 2021.

 

-->

Število dni pouka v letu:

183 (9. razred), 189 (ostali razredi)