PREDSTAVNIKI

Člane šolskega sklada je imenoval Svet Šole. Sestavlja ga sedem članov (štirje predstavniki staršev in trije predstavniki šole).

PREDSTAVNIKI STARŠEV  
Belič Sandra, matična šola članica
Bašelj Barbara, matična šola namestnica predsednika
Vene Miran, matična šola predsednik
Trtnik Helena, matična šola član
PREDSTAVNIKI ŠOLE  
Miklavčič Andreja, učiteljica članica
Grünfeld Staša, računovodja članica
Legan Landeker Lidija, učiteljica članica