Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

DOKUMENTI IN PRAVILNIKI

KAZALO:

PUBLIKACIJE, LETNI DELOVNI NAČRTI | PRAVILNIKI, POJASNILA, NAČRTI,... | OBRAZCI, VLOGE

PUBLIKACIJE, LETNI DELOVNI NAČRTI (nazaj)

DATUM
OBJAVE

ppt_small Letni delovni načrt za šolsko leto 2020-21

06. 10. 2020

ppt_small Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2019-20

06. 10. 2020

ppt_small Publikacija za šolsko leto 2020-21

30.08.2020

ppt_small Letni delovni načrt za šolsko leto 2019-20

30.09.2019

ppt_small Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2018-19
27.10.2018

ppt_small Publikacija za šolsko leto 2019-20

02.09.2019

ppt_small Letni delovni načrt za šolsko leto 2018-19
27.10.2018

ppt_small Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2017-18
P
riloga 5:
ppt_small Analiza rezultatov NPZ angleščina 2018
ppt_small Analiza rezultatov NPZ matematika 2018
ppt_small Analiza rezultatov NPZ slovenščina 2018

27.10.2018

ppt_small Publikacija za šolsko leto 2018-19

29.08.2018

ppt_small Letni delovni načrt za šolsko leto 2017-18 03.10.2017

ppt_small Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2016-17

03.10.2017

ppt_small Publikacija za šolsko leto 2017-18

30.08.2017

ppt_small Letni delovni načrt za šolsko leto 2016-17 29.09.2016

ppt_small Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2015-16

29.09.2016

ppt_small Publikacija za šolsko leto 2016-17

31.08.2016

ppt_small Letni delovni načrt za šolsko leto 2015-16

28.09.2015

ppt_small Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2014-15

28.09.2015

ppt_small Publikacija za šolsko leto 2015-16

31.08.2015

ppt_smallLetno poročilo za leto 2014 - poslovno poročilo (osnutek)

16.02.2015

ppt_smallLetni delovni načrt za šolsko leto 2014-2015

15.10.2014

ppt_smallPoročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2013-14

15.10.2014

ppt_small Publikacija za šolsko leto 2014-15

22.09.2014

ppt_smallLetno poročilo za leto 2013

28.02.2014

ppt_small Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014

02.10.2013

ppt_small Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2012/13

15.10.2013

ppt_small Publikacija za šolsko leto 2013-14

03.09.2013

ppt_small Letno poročila za leto 2012

20.02.2013

ppt_small Letni delovni načrt za šolsko leto 2012/2013

01.10.2012

ppt_small Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2011/12

01.10.2012

ppt_small Publikacija za šolsko leto 2012-13

01.9.2012

ppt_small Letno poročilo OŠ Sostro za leto 2011

19.03.2012

ppt_small Letni delovni načrt za šolsko leto 2011/2012

30.9.2011

ppt_small Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2010/2011

30.9.2011

ppt_small Publikacija za šolsko leto 2011-12

30.08.2011

ppt_small Letno poročilo OŠ Sostro za leto 2010

10.03.2011

ppt_small Letni delovni načrt za šolsko leto 2010-11

6.10.2010

ppt_small Poročilo o realizaciji letnega del. načrta za š. l. 2009-10

6.10.2010

ppt_small Publikacija za šolsko leto 2010-11

10.9.2010

PRAVILNIKI, POJASNILA, NAČRTI,... (nazaj)

 
pdf_small Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike 29. 11. 2019
pdf_small Pravila o varovanju osebnih podatkov v Osnovni šoli Sostro 1. 6 .2018
pdf_small Pravilnik o pridobitvi statusa in prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom športnika oziroma mladega umetnika 2.09.2020

ppt_small Pojasnila o novem zakonu o šolski prehrani

31.05.2010

ppt_small Vzgojni načrt

16.11.2015

ppt_small Pravila šolskega reda in hišni red  

27. 9. 2018 

ppt_small Analiza dela na področju vzgojnega načrta

10.02.2009

OBRAZCI, VLOGE (nazaj)

 
pdf_small Vloga za dodelitev statusa mladega umetnika/umetnice učencu/učenki 2.09.2020
pdf_small Vloga za dodelitev statusa športnika/športnice učencu/učenki 2.09.2020

ppt_small Obrazec učenca za prijavo na šolsko prehrano

30.08.2020