Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

NAGOVOR RAVNATELJICE

Dolgo vroče poletje, brezskrbne počitnice in sanjarjenje je za nami. Z novo energijo se vračamo v šolske klopi. Za naše prvošolčke je to korak v novo okolje, za devetošolce pa zadnje leto šolanja na naši šoli. Za vse pa naj bo leto odgovornosti in novih priložnosti.

Dragi učenci, potrudite se in izrazite svoje talente, zaupajte vase, naučite se vztrajnosti, zdrave tekmovalnosti, spoštovanja različnosti ter utrdite ali si pridobite nova prijateljstva.

Starševstvo, vzgoja in izobraževanje so ena najpomembnejših nalog, ki jih moramo opraviti starši in učitelji. Vsi si želimo, da bi bili naši otroci zdravi, uspešni, motivirani za delo in učenje, samozavestni in pošteni. Zato otrokom pomagajmo oblikovati cilje in sestaviti načrt dejavnosti. Podpirajmo in spodbujajmo jih pri doseganju zastavljenih ciljev. Naloge naj opravijo sami. Le tako bodo zaupali vase in v svoje sposobnosti.

Verjamem, da bomo s sodelovanjem in medsebojnim zaupanjem vsi poskrbeli za varno in prijetno življenje tako v šoli in okolici šole kot doma.

Vsem želim prijazno, varno in uspešno šolsko leto 2017/2018.

Mojca Pajnič Kirn, ravnateljica