Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

NAGOVOR RAVNATELJICE

Dragi šolarji, spoštovani starši, cenjeni sodelavci!

Poletne počitnice so za nami. Najbrž so bile malce drugačne od vseh prejšnjih, ko še nismo vedeli za nepredvidljivi virus, ki je to leto preplavil naš planet. Delno smo ga že premagali, tudi tako, da smo za nekaj časa zaprli šole in izvajali pouk na daljavo. Toda zavedati se moramo, da se bo treba z novim koronavirusom, ki pomeni dodatno tveganje, naučiti živeti. Spremeniti bomo morali svoje vedenje in se prilagoditi.

Pred nami je novo šolsko leto in začenjamo ga vsi skupaj v šoli, kar me izjemno veseli. Izobraževanje v šolah otrokom prinaša številne koristi, vam staršem pa upam, da manj skrbi za šolsko delo. Tveganje za prenos bolezni pa se tako povečuje, zato mora biti naše skupno vodilo, da prihajamo v šolo le zdravi, tako zaposleni kot otroci, starši in drugi obiskovalci. Zdravje mora biti naša skupna skrb in odgovornost vseh nas in vsakega posebej. V šoli bomo vzdrževali higienski režim ter izvajali preventivne ukrepe.

Dokazali smo že, da marsikaj zmoremo, če stopimo skupaj. Starševstvo, vzgoja in izobraževanje so zagotovo ena najodgovornejših nalog, ki jih moramo opraviti starši in učitelji. Vsi si želimo, da bi bili otroci zdravi, uspešni, motivirani za delo in učenje ter samozavestni in ponosni.

Te cilje bodo mladi dosegli le, če jim bomo odrasli dali občutek varnosti in zaupanja. Varne se počutimo takrat, ko vemo, kaj drugi od nas pričakujejo. Zato se odrasli – tako učitelji kot starši – potrudimo najti ravnotežje med učnimi zahtevami, otrokovimi sposobnostmi in svobodo otrokovih misli. Kljub vsem sodobnim medijem, ki so neizogibni za šolsko delo, naši otroci potrebujejo prijazno, spodbudno besedo, ki ne nagovarja z zaslona, ampak jo učenci slišijo in začutijo v razredu. Pohvala ob pravem času je največja spodbuda za otrokovo pozitivno samopodobo. Kadar pa otrok ravna narobe, je prav, da mu to tudi povemo.

Naj se šolsko leto 2020/21 odvija zdravo in uspešno v šoli, ki naj bo prostor medsebojne povezanosti, spoštovanja, sodelovanja ter doslednosti.

Srečno vsem!
Mojca Pajnič Kirn, ravnateljica