Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

Novice

STANJE PRIJAV ZA VPIS NA SREDNJE ŠOLE

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljeno stanje prijav za vpis na srednje šole. Stanje se sproti posodablja, zato ga redno spremljajte na naslovu: http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_
visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/
vpis_v_srednje_sole/

Če se boste odločili za prenos prijave, to lahko storite do 25. 4. 2018, kar urejate na srednji šoli, kamor ste oddali prijavo za vpis. Veliko uspeha ob zaključevanju vašega šolanja na osnovni šoli

Mojca Kastelic