Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

PREDMETNA STOPNJA

š.l. 2019-20

IME IN PRIIMEK RAZRED POUČUJE GOVORILNE URE
(za starše)
GOVORILNE URE
(za učence)
Simona Hribar Kojc
☎ 01 527 25 20
6. a NAR 6. a, 6. b, 6. c, 7. b,
7. c; BIO 8. a, 8. b, 9. a, c
Torek,
8.50–9.35
Torek,
13.40–12.25
Lucija Luknar Pev
koordinator 2. in 3. triade
☎ 01 527 25 19
6. b SLJ 6. b; učne skupine
6. razred, 7. razred,
8. razred, 9. razred
Ponedeljek,
8.50–9.35
Četrtek,
13.40­­–14.25
Miha Košnik
☎ 01 527 25 23
6. c ŠPO 6. b, 6. c, 7. a, 7. c,
8. b, 8. c, 9. a, 9. b, 9. c;
izbirni predmeti
Torek,
10.50–11.35
Torek
13.40­­–14.25
Maja Primožič
☎ 01 527 25 26
7. a TJA 5. c, 6. a, 7. a;
učne skupine 7. razred,
8. razred, 9. razred
Četrtek,
10.00–10.45
Sreda,
12.30–13.15
Andreja Miklavčič
aktiv tujih jezikov
☎ 01 527 25 26
7. b TJA 4. a, 4. c, 5. b, 7. b;
učne skupine 6. razred,
8. razred, 9. razred
Ponedeljek,
11.40–12.25
Sreda,
12.30–13.15
Katarina Leban Škoda
aktiv slovenskega jezika
☎ 01 527 25 19
7. c SLJ 6. a, 7. c; učni skupini 8. razred, 9. razred;
izbirni predmet
Petek,
10.50–11.35
Četrtek,
13.40­­–14.25
Tomaž Božič Nosan
☎ 01 527 25 26
8. a GEO 6. a, 6. b, 6. c, 7. a,
8. a; ZGO 6. b, 7. a, 7. b,
8. a, 8. c, 9. a, 9. c;
izbirni predmeti
Sreda,
8.00–8.45
Torek, sreda
7.30-7.50
Urška Šetina
aktiv MAT-FIZ-TIT
☎ 01 527 25 22
8. b MAT 6. a; učne skupine
7. razred, 8. razred,
9. razred; FIZ 8. b, 8. c,
9. a, 9. b, 9. c;
izbirni predmet
Ponedeljek,
10.00–10.45
Torek,
12.30–13.15
Dominika Slokar De Lorenzi
aktiv naravoslovja
☎ 01 527 25 20
8. c KEM 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b, 9. c; BIO 8. c;
NAR 7. a; izbirni predmeti
Sreda,
8.00–8.45
Torek,
12.30–13.15
Mitja Vatovec
☎ 01 527 25 25
9. a MAT 6. b, 7. c;
učne skupine 6. razred,
7. razred, 8. razred,
9. razred; izbirni predmet
Sreda,
8.50–9.35
Torek,
13.40–14.25
Urša Lužar
aktiv zgodovina-geografija
☎ 01 527 25 26
9. b GEO 7. b, 7. c, 8. b,
8. c, 9. a, 9. b, 9. c; ZGO
6. a, 6. c, 7. c, 8. b, 9. b
Sreda,
8.00–8.45
Sreda,
12.30–13.15
Nina Penko
☎ 01 527 25 23
9. c ŠPO 6. a, 6. b, 7. a,
7. b, 8. a, 8. b, 8. c, 9. c;
izbirni predmeti
Sreda,
10.00–10.45
Sreda,
12.30–13.15
Renata More
☎ 01 527 25 19
  SLJ 7. a; učne skupine
6. razred, 8. razred,
9. razred;
izbirni predmeti
Sreda,
10.00–10.45
Torek,
14.30–15.15
Jerneja Osredkar
☎ 01 527 25 26
  TJA 4. b, 5. a, 6. c; učne skupine 5. razred,
7. razred, 8. razred;
izbirni predmet
Petek,
11.40–12.25
Torek / sreda,
7.30–7.55
Martina Golob
☎ 01 527 25 19
  SLJ 6. c, 7. b; učni skupini
8. razred, 9. razred
Ponedeljek,
8.50–9.35
Sreda,
13.15–14. 00
Klavdija Kresnik
☎ 01 527 25 22
  MAT 7. b, učne skupine 6. razred, 8. razred, 9. razred; FIZ 8. a Četrtek,
10.50–11.35
Ponedeljek, torek
7.30–7.55
Sara Arko
☎ 01 527 25 25
  MAT 6. c, 7. a; učne skupine 6. razred,
8. razred, 9. razred;
izbirni predmeti
Sreda,
10.50–11.35
Sreda,
12.30–13.15
Martina Lavrin Povše
☎ 01 527 25 17
  TJA 6. b, 7. c; učne skupine 5. razred,
6. razred, 8. razred,
9. razred; izbirni predmet
Petek,
10.00–10.45
Četrtek,
13.40–14.25
Barbara Ambrož
☎ 01 527 25 29
  TJA učna skupina 9. razred Ponedeljek,
11.40–12.25
Ponedeljek,
12.30–13.15
Špela Marolt
☎ 01 527 25 16
  GOS 6. a, 6. b, 6. c;
BIO 9. b; izbirni predmeti
Četrtek,
11.40–12.25
Sreda in petek na lihe tedne,
12.30–13.15
Natalija Panič
☎ 01 527 25 27
  DKE 7. a, 7. b, 7. c,
8. a, 8. b, 8. c
Petek,
10.50–11.35
Ponedeljek,
12.30–13.15
Lea Cebe Podržaj
☎ 01 527 25 21
  TIT 6. a; LUM 6. a, 6. b,
6. c, 7. a, 7. b, 7. c, 8. a,
8. b, 8. c, 9. a, 9. b, 9. c;
izbirni predmeti
Ponedeljek,
10.00–10.45
Petek,
12.30–13.15
Jože Drab
☎ 01 527 25 21
  TIT 6. b, 6. c, 7. a, 7. b,
7. c, 8. a, 8. b, 8. c;
izbirni predmet
Ponedeljek,
10.00–10.45
Četrtek,
12.30–13.15
Lilijana Stepic
aktiv umetnosti
☎ 01 527 25 24
  GUM 5. a, 6. a, 6. b, 6. c,
7. a, 7. b, 7. c, 8. a, 8. b,
8. c, 9. a, 9. b, 9. c; mladinski pevski zbor
Torek
10.50–11.35
Sreda,
12.30–13.15
Marko Šosterič
aktiv športa
☎ 01 527 25 23
  ŠPO 6. a, 6. c, 7. b,
7. c, 8. a, 9. a, 9. b;
izbirni predmeti
Sreda,
10.50–11.35
Torek,
13.40–14.25
Jadranka Pavčič
☎ 01 527 25 26
  Izbirni predmeti,
knjižničarka
Sreda,
11.40–12.25
Ponedeljek,
13.15–14.00
Mojca Kastelic
☎ 01 527 25 26
  Knjižničarka Ponedeljek,
11.40–12.25
Ponedeljek,
13.15–14.00
Tone Vogler
☎ 01 527 25 17
  Izbirni predmet, računalnikar Torek,
11.40–12.25
Sreda,
14.15–15.00