Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

Vozni redi

Vozni red kombijev

š.l. 2017-18

Vozni redi šolskih kombijev v šol. letu 2017-18 - v PDF formatu (pdf_small pdf) so dostopni tukaj .

VOZNI REDI KOMBIJEV V ŠOLSKEM LETU 2017-18:

KOMBI 1 - Voznik: Lojze Okorn 040 333 366

URA SMER
  PREVOZI V ŠOLO
6.55 Javor–OŠ Sostro
7.05 Šentpavel–OŠ Sostro
7.15 Sostro kapelica, Pot na Most–OŠ Sostro
7.20 Aličeva ulica–OŠ Sostro
7.30 Pot v Podgorje–OŠ Sostro
7.40 Sostrska cesta, Gasilski dom Sostro–OŠ Sostro
7.50 Zavoglje, Gasilski dom–OŠ Sostro
  PREVOZI IZ ŠOLE
13.30 OŠ Sostro–Šentpavel
13.45 OŠ Sostro–Brezje, V Karlovce, Šentpavel
14.15 OŠ Sostro–V Karlovce
14.30* Pot v Podgorje, Aličeva ulica, Litijska cesta, …
15.20* OŠ Sostro–Pot v Podgorje, Aličeva, Pot v Zavoglje, Cesta na Urh, Litijska cesta, Brezje, Šentpavel

KOMBI 2 - Voznik: Miodrag Krnetič 070 266 447

URA SMER
  PREVOZI V ŠOLO
7.10 Javor–OŠ Sostro
7.35 V Karlovce–OŠ Sostro
7.45 Vidergarjeva ulica, Cesta 13. Julija–OŠ Sostro

KOMBI 3 - Voznik: Marjan Ajdić 040 280 000

URA SMER
  PREVOZI V ŠOLO
7.10 Šentpavel (pri cerkvi)–OŠ Sostro
7.25 V Karlovce–OŠ Sostro
7.35 V Karlovce–OŠ Sostro
7.45 Litijska cesta (proti Pečarju)–OŠ Sostro

KOMBI 4 - Voznik: Roman Fišinger 041 688 890

URA SMER
  PREVOZI V ŠOLO
6.50 Zagradišče–OŠ Sostro
7.15 Češnjica–OŠ Sostro
7.25 V Češnjico–OŠ Sostro
7.35 V Češnjico–OŠ Sostro
7.42 Litijska cesta (lihe številke)–OŠ Sostro
7.52 Litijska cesta (sode številke)–OŠ Sostro
  PREVOZI IZ ŠOLE
12.50 OŠ Sostro–Zagradišče, Češnjica
13.30 OŠ Sostro–Zagradišče, Češnjica
13.45 OŠ Sostro–Javor
14.20 OŠ Sostro–Češnjica
14.30* OŠ Sostro– Zagradišče, Češnjica, Javor
15.20* OŠ Sostro–Zagradišče, Češnjica, Javor

KOMBI 5 - Voznik: Igor Lužar 031 323 084

URA SMER
  PREVOZI V ŠOLO
7.35 Brezje–OŠ Sostro
7.50 Mercator, Litijska cesta, Cesta na Urh–OŠ Sostro
  PREVOZI DOMOV
13.15 OŠ Sostro–Litijska cesta, Mercator, Vidergarjeva
13.30 OŠ Sostro–Litijska cesta, Litijska cesta (proti Pečarju)
13.40 OŠ Sostro–Litijska cesta, Litijska cesta (proti Pečarju) Mercator, Vidergarjeva
14.15 OŠ Sostro–V Karlovce
14.30* OŠ Sostro–Šentpavel, Brezje, Repče

KOMBI 6 - Voznik: Franc Žagar 051 411 246

URA SMER
  PREVOZI V ŠOLO
6.50 Završje–OŠ Sostro
7.05 Završje, Gobarska pot–OŠ Sostro
7.15 Gobarska pot–OŠ Sostro
7.25 Križišče Završje (Podmolniška cesta)–OŠ Sostro
7.35 Podmolniška cesta–OŠ Sostro
7.45 Cesta 13. julija–OŠ Sostro
7.50 Cesta 13. julija–OŠ Sostro
  PREVOZI IZ ŠOLE
12.55 OŠ Sostro–Podmolnik
13.20 OŠ Sostro–Pot v Podgorje, Aličeva, Pot v Zavoglje
13.30 OŠ Sostro– Podmolnik
13.40 OŠ Sostro– Pot v Podgorje, Aličeva, Pot v Zavoglje
13.50 OŠ Sostro–Podmolnik, Završje
14.15 OŠ Sostro–V Karlovce
14.30 OŠ Sostro–Podmolnik
14.40 OŠ Sostro–Podmolnik
14.55 OŠ Sostro–Litijska cesta, Vidergarjeva ulica
15.10 OŠ Sostro–Podmolnik
15.20* OŠ Sostro–Podmolnik, Završje

KOMBI 7 - Voznik: Franci Židan 040 898 311

URA SMER
  PREVOZI V ŠOLO
6.30 Dolgo Brdo
6.45 Mali Vrh pri Prežganju, PŠ Prežganje–avtobus
7.15 Ravno Brdo, Zgornja Besnica–PŠ Besnica–OŠ Sostro
  PREVOZI DOMOV
13.35 OŠ Sostro– Litijska cesta 351–PŠ Besnica–Ravno Brdo
14.05 Trebeljevo (avtobus)–Mali Vrh pri Prežganju
14.40* OŠ Sostro–Besnica, Prežganje, Volavlje, Gabrje, Vnajnarje, Dolgo Brdo in ostali bližnji kraji
15.30* OŠ Sostro–Vnajnarje, Gabrje pri Jančah (predhodno obveščanje voznika)

KOMBI 8 - Voznik: Alojz Selan 040 548 431

URA SMER
  PREVOZI V ŠOLO
06.40 Gabrje–Vnajnarje–PŠ Besnica (avtobus za Sostro)
  PREVOZI DOMOV
14.05 Besnica–Vnajnarje–Gabrje pri Jančah, (avtobus+kombi)

*Prevoz je namenjen učencem 7., 8., 9. razreda, ki končajo z izbirnimi predmeti.