Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

Vpis v srednje šole

š.l. 2020-21

Dragi devetošolci in spoštovani starši!

Z veliko hitrostjo se bliža dan, ko se boste devetošolci morali odločiti o nadaljnji poklicni oz. izobraževalni poti po končani osnovni šoli. Da bo vaša izbira kar najbolj ustrezna, iščite čim več informacij. Pogovarjajte se o pozitivnih in negativnih vidikih posameznih poklicev, o dobrih in slabih straneh posameznih šol, brskajte po spletu, sprašujte znance, sorodnike, prijatelje, oglasite se v svetovalni službi. Razmišljajte o svojih interesih, o svojih učnih navadah, ocenah, spretnostih, sposobnostih, osebnostnih lastnostih, motivaciji in ciljih. Naj bo vaša odločitev premišljena.

Starši, pogovarjate se s svojimi devetošolci o različnih poklicih, nudite jim pomoč pri iskanju informacij, podprite jih pri raziskovanju njihovih interesov in močnih področij, pogovarjate se o njihovi motivaciji in ko boste prepričani, da so zbrali dovolj tako pozitivnih kot negativnih informacij, zaupajte v njihovo lastno presojo ter jih podpirajte na njihovi nadaljnji poti.

Sprotne informacije o dogajanju in aktivnostih bodo učencem tekom celotnega leta posredovane pri urah pouka, razrednih urah, na oglasni deski šole, šolski spletni strani ter v pisni obliki. Uporabili bomo tudi pripomoček Kam in kako.

 Lea Likar Praznik, šolska psihologinja

 Razpis za vpis 2021/22

Razpis ( pdf_smallpdf, 20. 1. 2021)
Podrobnejši podatki o razpisu (pdf_small pdf, 20. 1. 2021)
Roditeljski sestanek za starše devetošolcev (pdf_small pptx, 10. 2. 2021)

Več informacij na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:
http://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo

 Informativni dnevi

Iz Ministrstva so poslali excel tabelo srednjih šol z njihovimi spletnimi stranmi ter informacijami glede izvedbe informativnih dni. Ponudba za osrednjeslovensko regijo se začne v vrstici 67, pod zaporedno številko 36.

Informacije o informativnih dnevih (27. 1. 2021 xlsx)

Omejitev vpisa 2020/21

Seznam srednjih šol, ki bodo omejile vpis v 1. letnik za šolsko leto 2020/2021 (pdf_smallpdf)

 Rokovnik za vpis v SŠ

Rokovnik za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/21 (pdf_smallpdf, zadnja sprememba 11. 11. 2020)

 Izračun točk za vpis

Tabela za izračun točk (xls_small xls)

 Izobraževalna shema v Sloveniji

Shema (pdf_smallpdf)
Opis srednješolskega izobraževanja (pdf_smallpdf)

 Štipendije

http://www.sklad-kadri.si
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/
trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/

Opisi poklicev

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev

Kam in kako

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/kam_in_kako

10 Publikacija Srednješolski vpisnik 2021

Publikacija Srednješolski vpisnik 2021 ( pdf_smallpdf, 25. 1. 2021)

11 Več informacij

http://www.mojaizbira.si

Poklicni barometer - predvideno razmerje med ponudbo in povpraševanjem po posameznih poklicih v naslednjem letu