ŠOLSKA HIMNA

Spoštovani,

Letni delovni načrt OŠ Sostro za šolsko leto 2019/2020 (pdf) in
Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta OŠ Sostro za šolsko leto 2018/2019 (pdf)sta objavljena na podstrani dokumentov in pravilnikov.

Barbara Ambrož
pomočnica ravnateljice