Skoči na glavno vsebino

Kontakti

Kazalo: PISARNE | KABINETI | PODRUŽNICE

 

PISARNA (nazaj)

 

TELEFON

 

E-pošta

Tajništvo
Mojca Petek
01 527 25 10 tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si
Ravnateljica
Mojca Pajnič Kirn
01 527 25 13
mojca.pajnic@guest.arnes.si
Pomočnici ravnateljice
Barbara Ambrož
Katarina Birk
 
01 527 25 29
01 527 25 14

barbara.ambroz@guest.arnes.si
katarina.birk@guest.arnes.si
Računovodstvo
Staša Grünfeld
Barbara Mazi
01 527 25 11
stasa.grunfeld@guest.arnes.si
barbara.mazi@guest.arnes.si
Knjižnica
Mojca Kastelic
Jadranka Pavčič
01 527 25 12
mojca.kastelic@os-sostro.si
jadranka.pavcic@os-sostro.si
Svetovalna služba
Anja Tegelj
01 527 25 15
anja.tegelj@os-sostro.si
Zbornica
Vodja prehrane
Tjaša Hitti
01 527 25 18
tjasa.hitti@guest.arnes.si

 

KABINET (nazaj)

 

TELEFON

 
RS – 1. triletje
RS – 2. triletje
01 527 25 10 int. 31
01 527 25 24
 
Slovenščina 01 527 25 19  
Matematika 01 527 25 25  
Tuji jeziki, ZGO, GEO 01 527 25 26  
Naravoslovje 01 527 25 20  
Fizika 01 527 25 22  
Kemija 01 527 25 16  
Likovna, tehn. vzg 01 527 25 21  
Računalništvo 01 527 25 17  
Športna vzgoja 01 527 25 23  

 

PODRUŽNIČNA ENOTA (nazaj)

 

VODJA ENOTE

 

TELEFON

 

SPLETNA STRAN

Besnica
Besnica 21
1129 Ljubljana
Maja Sveršina Dobravec
maja.sversina@guest.arnes.si
01 367 20 33
01 367 20 34
besnica.osnovnasolasostro.si
Janče
Gabrje pri Jančah 16
1129 Ljubljana
Marjana Marn
marjana.marn@os-sostro.si
01 367 20 00 jance.osnovnasolasostro.si
Lipoglav
Mali Lipoglav 8
1293 Šmarje Sap
Sandra Žužul Jovanović
sandra.zuzul-jovanovic@os-sostro.si
01 786 80 71 lipoglav.osnovnasolasostro.si
Prežganje
Prežganje 7
1129 Ljubljana
Mirka Vršič
mirka.vrsic@guest.arnes.si
01 366 91 78 prezganje.osnovnasolasostro.si

 

 

Današnjih ogledov: 2
Skupno št. ogledov: 7.271

Dostopnost