Predmetna stopnja

š.l. 2022-23

IME IN PRIIMEK ODDELEK
urnik (pdf)
POUČUJE GOVORILNE URE
(za starše)
GOVORILNE URE
(za učence)
Andreja Miklavčič
☎ 01 527 25 26
andreja.miklavcic@os-sostro.si
6. a TJA 4. a, 4. b, 4. c, 5. d,
6. a; učne skupine 6. razred,
7. razred, 8. razred, 9. razred
 
Torek  
11.35–12.20 
 Četrtek 
12.25–13.10 
Urška Šetina
☎ 01 527 25 22
urska.setina@os-sostro.si
6. b MAT 6. b, učni skupini
8. razred, 9. razred;
FIZ 8. a, 8. b, 9. a, 9. b,
9. c; izbirni predmet
Sreda  
9.55–10.40 
 Četrtek
 12.25–13.10 
Tomaž Božič Nosan
☎ 01 527 25 26
tomaz.bozic-nosan@os-sostro.si
6. c GEO 6. a, 6. b, 6. c, 6. d;
ZGO 6. c, 7. a, 7. c, 8. a,
8. b, 8. c, 9. a, 9. b, 9. c; izbirni predmeti
 Ponedeljek  
10.4–11.305 
 Petek
12.25–13.10 
Vid Skrbinšek
☎ 01 527 25 19
vid.skrbinsek@os-sostro.si
6. d SLJ 6. d, 7. c; učne skupine 6. razred,
8. razred, 9. razred
Četrtek 
8.50–9.35 
Sreda
12.25-13.10 
Mitja Vatovec
☎ 01 527 25 25
mitja.vatovec@guest.arnes.si
7. a MAT 6. c, 7. a; učne skupine 7. razred,
8. razred, 9. razred;
izbirni predmeti
Sreda  
8.50–9.35 
 Četrtek
12.25–13.10 
Urša Lužar
aktiv ZGO GEO DKE
☎ 01 527 25 26
ursa.luzar@os-sostro.si
7. b GEO 7. a, 7. b, 7. c, 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b, 9. c;
ZGO 6. a, 6. b, 6. d, 7. b
Torek 
10.45-11.30 
 Torek
12.25–13.10 
Nina Penko
☎ 01 527 25 23
nina.penko@os-sostro.si
7. c ŠPO 6. b, 6. d, 7. b, 7. c,
8. b, 8. c, 9. a, 9. b, 9. c;
izbirni predmeti
Četrtek
8.50-9.35 
Petek
 12.25- 13.10 
Jerneja Osredkar
aktiv tujih jezikov
☎ 01 527 25 26
jerneja.osredkar@os-sostro.si
8. a TJA 5. c, 7. c; učne skupine 5. razred, 8. razred,
9. razred; izbirni predmet
Torek  
11.35–12.20 
Sreda 
13.40–14.25 
Renata More
☎ 01 527 25 19
renata.more@guest.arnes.si
8. b SLJ 6. c, 7. b; učne skupine 6. razred, 8. razred, 9. razred;
izbirni predmeti
Petek 
8.50-9.35
Četrtek
13.40–14.25 
Marko Šosterič
aktiv športa
☎ 01 527 25 23
marko.sosteric@os-sostro.si
8. c ŠPO 5. a, 6. a, 6. d, 7. a,
7. c, 8. a, 8. c, 9. a;
izbirni predmeti
Torek
10.45-11.30 
 Četrtek
12.25-13.10 
Simona Hribar Kojc
☎ 01 527 25 20
simona.kojc@guest.arnes.si
9. a NAR 6. a, 6. b, 7. b, 7. c;
BIO 8. a, 8. b, 9. a, 9. b,
9. c
Petek 
9.55–10.40 
Torek
12.25–13.10 
Lucija Luknar Pev
☎ 01 527 25 19
lucija.luknar@guest.arnes.si
9. b SLJ učne skupine 6. razred, 7. razred, 8. razred, 9. razred Torek
08.50–09.305 
Sreda
12.25-13.15 
Miha Košnik
☎ 01 527 25 23
miha.kosnik@guest.arnes.si
9. c ŠPO 6. b, 6. c, 7. a, 7. b,
8. a, 8. b, 9. b, 9. c;
izbirni predmeti
Četrtek 
8.50–9.35  
Torek
13.40–14.25 
Mateja Štefančič
aktiv MAT FIZ TIT
☎ 01 527 25 25
mateja.stefancic@os-sostro.si
  MAT 6. d, 7. b, učne skupine 6. razred,
7. razred, 8. razred,
9. razred
 Petek 
9.55–10.40 
 Ponedeljek 
13.40–14.25 
Sara Capuder
☎ 01 527 25 25
sara.capuder@os-sostro.si
  MAT 6. a, učne skupine
6. razred, 8. razred,
9. razred; TIT 6. a, 6. b,
6. c, 6. d, 7. a, 7. b, 7. c; izbirni predmet
 Sreda 
10.45-11.30 
 Torek
12.25-13.10 
Klavdija Kresnik
☎ 01 527 25 22
klavdija.kresnik@os-sostro.si
  MAT 7. c, učne skupine
6. razred, 7. razred,
8. razred, 9. razred;
FIZ 8. c
Ponedeljek 
10.45–11.30 
 Sreda 
12.25–13.10 
Katarina Leban Škoda
☎ 01 527 25 19
katarina.leban-skoda@guest.arnes.si
  SLJ 6. a, 7. a; učni skupini
8. razred, 9. razred
Torek 
8.50–9.35
Četrtek
12.25–13.10
Martina Golob
aktiv slovenščine
☎ 01 527 25 19
martina.golob@guest.arnes.si
  SLJ 6. b; učne skupine
7. razred, 8. razred,
9. razred
 Sreda 
10.45–11.30 
 Torek
13.40-14.25 
Lina Šinkovec
☎ 01 527 25 15
lina.sinkovec@os-sostro.si
  SLJ učna skupina 9. razred Torek 
10.45–11.30 
Sreda
12.25–13.10 
Maja Primožič
☎ 01 527 25 26
maja.primozic@os-sostro.si
  TJA 5. b, 6. b, 7. b;
učne skupine 6. razred,
7. razred, 8. razred,
9. razred
Torek 
10.45–11.30 
 Četrtek 
13.40–14.25 
Martina Lavrin Povše
☎ 01 527 25 17
martina.lavrin@guest.arnes.si
  TJA 5. a, 6. c, 6. d, 7. a;
učne skupine 5. razred,
6. razred 7. razred,
9. razred;
Ponedeljek 
11.35–12.20 
 Petek
12.25–13.10 
Barbara Ambrož
☎ 01 527 25 29
barbara.ambroz@guest.arnes.si
  TJA učni skupini 8. razred, 9. razred Sreda
10.45–11.30 
Sreda
12.25–13.10 
Nina Zupanc
☎ 01 527 25 16
nina.zupanc@os-sostro.si
  KEM 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b, 9. c; NAR 6. c, 6. d;
izbirni predmeti
Sreda
10.45–11.30 
 
Četrtek
13.40-14.25 
 
Jana Beronja
aktiv naravoslovja
☎ 01 527 25 20
jana.beronja@os-sostro.si
  GOS 6. a, 6. b, 6. c, 6. d;
NAR 7. a; BIO 8. c;
izbirni predmeti
Četrtek
09.55 – 10.40 
Petek 
14.30 – 15.15 
Natalija Panič
☎ 01 527 25 27
natalija.panic@os-sostro.si
  DKE 7. a, 7. b, 7. c,
8. a, 8. b, 8. c
Torek
8.50–9.35
Ponedeljek
12.25–13.10
Manca Bratkič
☎ 01 527 25 16
manca.bratkic@os-sostro.si
  GUM 5. a, 5. b, 5. c, 5. d,
6. a, 6. b, 6. c, 6. d, 7. a,
7. b, 7. c, 8. a, 8. b, 8. c,
9. a, 9. b, 9. c;
mladinski pevski zbor
Sreda 
11.35-12.20 
Sreda
13.40-14.25  
Lea Cebe Podržaj
aktiv umetnosti
☎ 01 527 25 21
lea.cebe-podrzaj@guest.arnes.si
  LUM 6. a, 6. b, 6. c, 6. d,
7. a, 7. b, 7. c, 8. a,
8. b, 8. c, 9. a, 9. b, 9. c;
izbirni predmeti
Petek 
9.55- 10.40 
 Petek 
12.25-13.10
Jože Drab
☎ 01 527 25 21
joze.drab@os-sostro.si
  TIT 6. a, 6. b, 6. c, 6. d,
7. a, 7. b, 7. c, 8. a, 8. b,
8. c; izbirni predmet
Torek 
9.55–10.40 
Petek
12.25–13.10 
Gregor Škafar
☎ 01 527 25 24
gregor.skafar@guest.arnes.si
  ŠPO 6. a    
Peter Hrovatr
☎ 01 527 25 24
peter.hrovat@os-sostro.si
  ŠPO 6. c    
Tone Vogler
☎ 01 527 25 17
tone.vogler@os-sostro.si
  Neobvezni izbirni predmet, računalnikar Sreda
11.35-12.25 
Četrek
11.35-12.25 
Jadranka Pavčič
☎ 01 527 25 26
jadranka.pavcic@os-sostro.si
  Izbirni predmeti, knjižničarka Sreda 
11.35-12.20 
po dogovoru 
Mojca Kastelic
☎ 01 527 25 26
mojca.kastelic@os-sostro.si
  Knjižničarka Ponedeljek
8.00-8.45 
Ponedeljek
12.25-13.10 

 

Današnjih ogledov: 2
Skupno št. ogledov: 4.649

Dostopnost