Skoči na glavno vsebino

UNESCO ASP-net

UNESCO ASP mreža je nastala kot Projektna mreža pridruženih šol (Associated Schools Project Network – ASPnet) leta 1953. Danes je to globalna mreža približno 9000 predšolskih, osnovnošolskih in srednješolskih izobraževalnih ustanov v 180 državah in jo običajno imenujemo kar Pridružene UNESCO šole.

UNESCO ASP mreža je bila ustanovljena tudi zato, da prispeva k uresničevanju UNESCO poslanstva, kot je opredeljeno v Ustavi UNESCO:
Prispevati k miru in varnosti s spodbujanjem sodelovanja med narodi v izobraževanju, znanosti in kulturi, in k uresničevanju splošnega spoštovanja pravičnosti, vladavine prava in temeljnih svoboščin za narode sveta, ne glede na rasno pripadnost, spol, jezik ali vero.

Pridružene šole so zavezane spodbujanju in uresničevanju UNESCO načel, kar izvajajo preko projektov, s katerimi skušajo otroke in mladino čim bolje pripraviti na izzive vedno bolj kompleksnega in medsebojno odvisnega sveta. Strategija in načrt dela ASP mreže (2004-2009) je kot ključne elemente poudarila 4 stebre učenja za 21. stoletje: vedeti, delati, biti in živeti skupaj, in spodbujanje kvalitetnega izobraževanja, kot je opredeljeno v Dakarskem okvirnem načrtu. ASP učenci in učitelji delajo skupaj v razredu in izven njega za razvoj inovativnih učnih pristopov, metod in gradiv.

(Uvod – Pravila delovanja ASP mreže)

Osnovna šola Sostro je v projekt UNESCO ASP mrežo vključena že od leta 2006. V letu 2013 pa smo bili tudi uradno sprejeti v UNESCO ASP mrežo šol ter si pridobili nacionalni status.

Koordinatorici: Katja Kovačič in Rahela Vrečko

 

Današnjih ogledov: 1
Skupno št. ogledov: 240

Dostopnost